kleszcz

Badania kleszczy w medycznych laboratoriach diagnostycznych

Drodzy Państwo,

zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Komisji ds. parazytologii medycznej oraz Zespołu ds. mikrobiologii medycznej KIDL VI Kadencji w sprawie badania kleszczy na obecność patogenów chorób transmisyjnych w medycznych laboratoriach diagnostycznych, które można znaleźć pod linkiem: https://kidl.org.pl/get-file/13310.