Badania na COVID-19

Biorąc pod uwagę liczbę śmiertelnych przypadków, pandemia COVID-19 jest jedną z 10 najcięższych pandemii w historii świata. Wczesna diagnoza zakażenia SARS-CoV-2 zwiększa prawdopodobieństwo wyleczenia, pozwala na wdrożenie odpowiedniej profilaktyki lub ewentualnej terapii, minimalizując tym samym ryzyko rozwoju ostrej niewydolności oddechowej. Również w przypadku ozdrowieńców czy osób, które poddały się szczepieniu, niezwykle ważne jest monitorowanie stanu swojego układu odpornościowego. Laboratorium BORLAMED w swojej ofercie posiada zarówno badania pozwalające zidentyfikować aktywne zakażenie SARS-CoV-2, jak również badania pozwalające ocenić odpowiedź immunologiczną organizmu po przebytym zakażeniu czy po szczepieniu.

Dbając o dobro naszych pacjentów, oferujemy pakiet badań i świadczeń, które są bezpośrednio związane z chorobą, jaką jest COVID-19. Wszystkie testy wykonujemy w przystępnej cenie — jest to zarówno badanie odporności, jak i obecności wirusa w organizmie. Nasze świadczenia są na najwyższym poziomie i odbywają się z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego.

Wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie oddziałów chorób zakaźnych w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 z dn. 31.03.2022 r. część XII Laboratorium BORLAMED znajdą Państwo na pozycji 35.

Testy na koronawirusa

Mamy świadomość, jak ważne jest szybkie otrzymanie wyniku testu na koronawirusa, dlatego oferowane przez nas metody pozwalają na zdiagnozowanie jego obecności nawet w 30 minut. Testy na COVID, przeprowadzane w naszej placówce w Warszawie (test COVID Warszawa), są niezwykle czułe i dokładne, dzięki czemu badana osoba ma pewność o wiarygodności ich wyniku. Badanie na COVID oferowane jest dla osób z objawami wirusa oraz dla tych, które miały kontakt z zakażonymi. Istnieje również możliwość wykonania testów na koronawirusa dla domowników, aby uniknąć kwarantanny (dotyczy to osób w pełni zaszczepionych). Wykonanie świadczenia, jakim jest test covidowy, to najczęściej poszukiwana usługa przez pacjentów. Chcąc potwierdzić lub całkowicie wykluczyć obecność wirusa w organizmie, niezbędne jest prawidłowo wykonane i profesjonalne badanie. Wynik testu COVID-19 automatycznie przekazywany jest do systemu, skąd można pobrać stosowne oświadczenie o jego rezultacie. Oferujemy różne metody testów na koronawirusa, w tym szybkie, antygenowe (test antygenowy) oraz wykonane z użyciem techniki Real-Time PCR (test PCR).

Badanie przeciwciał

Oprócz standardowego testowania, realizujemy także badanie poziomu przeciwciał, co jest przydatne zwłaszcza dla osób, które mają za sobą przebieg choroby lub są przeciw niej zaszczepione. Wynik badania pozwala ustalić ilość przeciwciał wytworzonych przez organizm, a rezultat ten może być przydatny m.in. w celu ustalenia skuteczności przyjętych dawek szczepionki.
Gwarantujemy, że wszystkie oferowane przez nas świadczenia wykonujemy na najwyższym poziomie. Zachęcamy do skorzystania z proponowanej oferty. Grono zadowolonych pacjentów wciąż się powiększa, a to dodatkowo potwierdza jakość naszych usług.

COVID-19

JAKIE BADANIE WYKONAĆ?

Mam objawy choroby, chcę sprawdzić czy ich przyczyną jest COVID-19.

W przypadku obecności takich objawów jak: wysoka gorączka, bóle stawów, kaszel, duszności, utrata smaku i węchu, w celu sprawdzenia, czy ich przyczyną jest wirus SARS-CoV-2, należy skontaktować się z lekarzem POZ, który zleci wykonanie testu antygenowego lub badanie Real-Time PCR (test PCR, test PCR Warszawa). W przypadku pozytywnego wyniku, zostaniesz skierowana/ny na izolację domową lub do szpitala.

Miałem kontakt z osobą zakażoną, chcę sprawdzić czy się zaraziłam/-em.

W przypadku kontaktu z osoba zakażoną, należy w pierwszej kolejności ocenić rodzaj kontaktu. Jeśli był on krótki (krócej niż 15 min.) a dystans między Wami był większy niż 2m to ryzyko zakażenia jest niewielkie. Jeśli jednak kontakt z osobą zakażoną trwał dłużej niż 15 min. i/lub odległość była mniejsza niż 2m (np. rozmowa, kontakt fizyczny), należy skontaktować się z sanepidem (np. przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: www.gov.pl/koronawirus) który zadecyduje o tym, czy zostaniesz skierowany na kwarantannę domową. W przypadku wystąpienia objawów choroby, lekarz zleci wykonanie testu Real-Time PCR (test PCR). Materiałem do badania jest wymaz z nosogardzieli lub wymaz z nosa i gardła.

Nie przechodziłam/-em choroby COVID-19 i nie zaszczepiłam/-em się ale chcę sprawdzić, czy mam na nią odporność.

W celu sprawdzenia odporności na COVID-19 należy wykonać badanie obecności przeciwciał oraz badanie odpowiedzi komórkowej (test IGRA).
Przeciwciała IgG i IgM pojawiają się w różnym okresie zakażenia SARS-COV-2. Po pierwszym kontakcie z wirusem początkowo wytwarzane są przeciwciała IgM – ich obecność wskazuje na wczesne stadium zakażenia i aktywną infekcję. W późniejszym okresie wytwarzane są przeciwciała IgG, które dłużej utrzymują się we krwi obwodowej. Obecność przeciwciał w klasie IgG może sugerować nabycie odporności. Nadal nie wiadomo jednak jaki poziom przeciwciał zapewnia odpowiednią odporność. Ponadto, w przypadku bezobjawowego przebycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, przeciwciała mogą być produkowane na bardzo niskim poziomie lub zanikać bardzo szybko. W takim przypadku pomocne może być badanie odpowiedzi komórkowej (test IGRA) pozwalające ocenić aktywność komórek układu odpornościowego: limfocytów T w odpowiedzi na obecność antygenów wirusa SARS-CoV-2. Wykrywanie i ilościowe oznaczenie IFN-γ wydzielonego po pobudzeniu w warunkach in vitro limfocytów T stanowi istotę testu IGRA.
Oba opisane badania wykonywane są z krwi obwodowej Pacjenta.

Przechodziłam/-em chorobę COVID-19 kilka-kilkanaście miesięcy temu i chcę sprawdzić, czy mój organizm wytworzył przeciwciała/odporność.

W celu sprawdzenia odporności na COVID-19 należy wykonać badanie obecności przeciwciał oraz badanie odpowiedzi komórkowej (test IGRA).
Przeciwciała IgG i IgM pojawiają się w różnym okresie zakażenia SARS-COV-2. Po pierwszym kontakcie z wirusem początkowo wytwarzane są przeciwciała IgM – ich obecność wskazuje na wczesne stadium zakażenia i aktywną infekcję. W późniejszym okresie wytwarzane są przeciwciała IgG, które dłużej utrzymują się we krwi obwodowej. Obecność przeciwciał w klasie IgG może sugerować nabycie odporności. Nadal nie wiadomo jednak jaki poziom przeciwciał zapewnia odpowiednią odporność. Ponadto, w przypadku bezobjawowego przebycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, przeciwciała mogą być produkowane na bardzo niskim poziomie lub zanikać bardzo szybko. W takim przypadku pomocne może być badanie odpowiedzi komórkowej (test IGRA) pozwalające ocenić aktywność komórek układu odpornościowego: limfocytów T w odpowiedzi na obecność antygenów wirusa SARS-CoV-2. Wykrywanie i ilościowe oznaczenie IFN-γ wydzielonego po pobudzeniu w warunkach in vitro limfocytów T stanowi istotę testu IGRA.
Oba opisane badania wykonywane są z krwi obwodowej Pacjenta.

Zaszczepiłam/em się i chcę sprawdzić poziom swojej odporności.

W celu sprawdzenia odporności na COVID-19 należy wykonać badanie obecności przeciwciał oraz badanie odpowiedzi komórkowej (test IGRA). Przeciwciała IgG i IgM pojawiają się w różnym okresie. Po pierwszym kontakcie z antygenem wirusowym początkowo wytwarzane są przeciwciała IgM. W późniejszym okresie wytwarzane są przeciwciała IgG, które dłużej utrzymują się w krwi obwodowej. Obecność przeciwciał w klasie IgG może sugerować nabycie odporności. Po szczepieniu poziom przeciwciał jest zwykle bardzo wysoki ale z upływem czasu stopniowo spada. Nadal nie wiadomo jaki poziom przeciwciał zapewnia odpowiednią odporność. Ponadto, niektórzy Pacjenci nie wytwarzają przeciwciał, nawet po szczepieniu. Dlatego oprócz badania przeciwciał warto wykonać badanie odpowiedzi komórkowej (test IGRA) pozwalające ocenić aktywność komórek układu odpornościowego nazywanych limfocytami T w odpowiedzi na obecność antygenów wirusa SARS-CoV-2. Wykrywanie i ilościowe oznaczenie IFN-γ wydzielonego po pobudzeniu w warunkach in vitro limfocytów T stanowi istotę testu IGRA. Oba opisane badania wykonywane są z krwi obwodowej Pacjenta.

Chcę wyjechać za granicę – czy potrzebuję wykonać badanie na COVID-19.

Każde Państwo ustala własne zasady dla osób wjeżdżających na teren kraju. Najczęściej, zaraz przed wyjazdem (do 72h) należy wykonać test antygenowy, badanie Real-Time PCR lub/i badanie obecności przeciwciał. Zasady obowiązujące podróżujących są publikowane i na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych (https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych).

Wróciłam/em z zagranicy – czy muszę wykonać badanie na COVID-19?

Zasady obowiązujące osoby wjeżdżające do kraju różnią się w zależności od tego czy podróżny przybywa do Polski z krajów członkowskich Unii Europejskiej, strefy Schengen (oraz Turcji) czy spoza tej strefy.

Według informacji umieszczonych na stronie www.gov.pl (informacje z dn.21.10.2021), w przypadku osób podróżujących z krajów UE, po wjeździe do Polski obowiązuje 10 – dniowa kwarantanna domowa chyba, że spełniają jeden z poniższych warunków:

  1. są zaszczepieni pełnym cyklem szczepienia szczepionką dopuszczoną do obrotu w UE, od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki), a szczepienie jest poświadczone unijnym certyfikatem,
  2. przeszli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 max 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy polskiej (niezbędny jest dokument, potwierdzający przebycie choroby),
  3. są dziećmi do 12. roku życia podróżującymi pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub posiadają negatywny wynik testu na COVID-19,
  4. podlegają innym zwolnieniom wymienionym w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Jeśli osoba podróżująca nie spełnia żadnego z powyższych warunków, w celu zwolnienia z kwarantanny, należy wykonać badanie Real-Time PCR lub test antygenowy, do 48h po wjeździe do kraju i otrzymać wynik negatywny.

W przypadku osób podróżujący spoza krajów członkowskich UE, strefy Schengen oraz Turcji, w przypadku nie spełnienia powyższych warunków, zwolnienie z kwarantanny na podstawie negatywnego wyniku testu antygenowego (test antygenowy) lub Real-Time PCR (test PCR) jest możliwe dopiero w ósmej dobie, licząc od dnia w którym nastąpiło przekroczenie granicy RP.

Więcej informacji uzyskasz tutaj: https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych

Schemat obrazujący dynamikę infekcji wirusem SARS-CoV-2

Wykres przedstawiający diagnostykę infekcji koronawirusa w czasie