Instrukcje pobierania materiału do badań:

Pobieranie wymazów z jamy ustnej

Przygotowanie osób biorących udział w badaniu:

– Co najmniej na 1 godzinę przed pobraniem wymazu nie należy spożywać posiłków, płynów (z wyjątkiem czystej wody) ani myć zębów.

– Przed pobraniem w jamie ustnej nie powinno być żadnych ciał obcych, np. gum do żucia, lizaków, cukierków itp. W przypadku dzieci dopuszczalny jest smoczek (tzw. smoczek z kółeczkiem) pod warunkiem używania go wyłącznie przez jedno dziecko (nie np. przez matkę i dziecko lub więcej niż jedno dziecko).

Czynności w trakcie pobierania wymazu:

 1. Opisać wymazówki imieniem i nazwiskiem oraz numerem pesel lub datą urodzenia, datą pobrania materiału.

 2. Wymaz pobrać (na dwie wymazówki) pocierając końcem wymazówki wewnętrzną powierzchnię policzka (z obu stron).

 3. Po pobraniu wymazu niezwłocznie umieścić wymazówki w opisanych probówkach ochronnych.

Dopuszcza się przechowywanie pobranego w ten sposób materiału w temperaturze pokojowej do 48 godzin przed wysłaniem.

 

Uwaga! (dotyczy pobierania wymazów ze wszystkich okolic ciała)

– Wszystkie czynności związane z pobraniem wymazu należy wykonywać w rękawiczkach ochronnych.

– Koniec wymazówki (po wyjęciu z opakowania) nie może dotknąć żadnej przypadkowej powierzchni ani innej osoby poza osobą, od której pobierany jest wymaz.

Instrukcja pobierania wymazów z dróg oddechowych

Wymaz z nosogardzieli:

 1. Ustalić głębokość na jaką należy wprowadzić wymazówkę mierząc linijką odległość między nasadą nosa, a małżowiną uszną. Optymalna głębokość wprowadzenia wymazówki równa się tej odległości, a minimalna jej połowie.

 2. Zaznaczyć zmierzoną odległość na wymazówce po jej wyjęciu z opakowania.

 3. Odchylić głowę pacjenta do tyłu pod kątem około 70º i wprowadzić delikatnie wymazówkę przez otwór nosowy na ustaloną głębokość, i przytrzymać ją nieruchomo przez 5-10 sek., 
  a następnie delikatnie obrócić 2-3 razy.

 4. Wyjąć wymazówkę, umieścić w probówce z podłożem transportowym i delikatnie zamieszać.

 5. Odłamać górną część aplikatora, szczelnie zakręcić probówkę i ponownie zamieszać.

 6. Pobrany materiał przechowywać w lodówce (2-10ºC) maksymalnie do 36 godzin przed wysłaniem.

Wymaz z gardła:

 1. Materiał należy pobierać jałową, zwilżoną solą fizjologiczną wymazówką. Materiał pobierać rano, na czczo, po przepłukaniu jamy ustnej przegotowaną wodą.

 2. Pacjent powinien siedzieć twarzą do źródła światła. Szpatułką należy ucisnąć język a następnie wymazówką pobrać wydzielinę ze zmienionych zapalnie okolic tylnej ściany gardła lub migdałków,mocno naciskając wacik lub wykonując nim ruchy obrotowe. Należy starać się nie dotykać zdrowo wyglądających śluzówek, śliny, języka i powierzchni policzków.

 3. Wymazówkę z pobranym materiałem następnie umieścić w podłożu transportowym

UWAGA: W przypadku diagnostyki wirusów RNA układu oddechowego wymazy należy pobierać wyłącznie za pomocą dostarczonych przez laboratorium zestawów z podłożem transportowym i przechowywać w lodówce (2-10ºC) maksymalnie do 36 godzin przed transportem do laboratorium. Materiał genetyczny musi zostać poddany izolacji w ciągu 72 godzin od pobrania. Nie zastosowanie się do wskazówek może skutkować otrzymaniem wyniku fałszywie ujemnego!

Inne wydzieliny układu oddechowego należy przechowywać i transportować do laboratorium w podłożu transportowym zawierającym konserwant kwasów nukleinowych w warunkach umożliwiających zachowanie temperatury 2-10ºC. Materiał genetyczny musi zostać poddany izolacji w ciągu 72 godzin od pobrania.

(wysyłka materiału kurierem od poniedziałku do czwartku).

Instrukcja pobierania krwi pełnej

 

Badanie predyspozycji genetycznych i infekcji:

1. Pobrać krew do probówki z antykoagulantem (EDTA).
2. Probówkę opisać imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz datą pobrania.
3. Materiał niezwłocznie przekazać do laboratorium (maksymalnie w ciągu 4 dni) w temperaturze 2-10ºC (w pudełku z wkładami chłodzącymi).

 

Badanie kariotypu:
1. Pobrać krew do probówki z antykoagulantem (heparyna).
2. Probówkę opisać imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz datą pobrania.
3. Materiał niezwłocznie przekazać do laboratorium (maksymalnie w ciągu 2 dni) w temperaturze 2-10oC (w pudełku z wkładami chłodzącymi).

 

UWAGA:
Krwi nie wolno zamrażać, ponieważ uniemożliwi to uzyskanie prawidłowych wyników badań.
Z tego samego powodu krew nie może też zawierać skrzepów.

Do przyjęcia zlecenia na wykonanie badań niezbędny jest podpis osoby zlecającej (pacjenta lub opiekuna prawnego). W przypadku zlecenia badań predyspozycji genetycznych konieczne jest dostarczenie podpisanego przez pacjenta formularza deklaracji świadomej zgody na wykonanie badań genetycznych.

Instrukcja pobierania surowicy

 

– Surowicę należy uzyskać z próbki krwi pobranej wyłącznie do próżniowej probówki z żelem separującym bez antykoagulantu (EDTA, heparyny), przeznaczonej do badań metodami biologii molekularnej.
– Probówkę czytelnie opisać imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz datą pobrania. Próbkę surowicy należy transportować zawsze w pudełku ochronnym, zawierającym zmrożone wkłady chłodzące, lub w innym pojemniku gwarantującym utrzymanie temperatury wewnętrznej 2-10ºC.

 

UWAGA!

1. Materiał do badań powinien być wysłany w dniu pobrania. W przypadku, gdy nie ma możliwości wysłania próbki w dniu pobrania, materiał należy przechować w temperaturze lodówki 2-10ºC i wysłać maksymalnie dnia następnego (wysyłka materiału od poniedziałku do czwartku).

2. Do badań KKI należy pobrać minimum 2 ml surowicy. Jeżeli nie ma możliwości wysłania następnego dnia od pobrania należy surowicę zamrozić do czasu transportu. Surowicę należy transportować w pojemniku gwarantującym utrzymanie temperatury wewnętrznej 2-10ºC lub niższej, jeśli to możliwe.

Na życzenie laboratorium wysyła pudełko styropianowe do transportu materiału w temp. lodówki.

Instrukcja pobierania wymazów z dróg moczowo-płciowych

 

Przygotowanie pacjenta:

– Przez okres 24 godzin przed pobraniem należy zrezygnować ze współżycia płciowego oraz ograniczyć zabiegi higieniczno – pielęgnacyjne okolicy narządów płciowych;

– U pacjentek wymazu nie należy pobierać w okresie krwawienia miesiączkowego;

– Przez okres 48 godzin przed pobraniem wymazu nie należy stosować żadnych leków dopochwowych lub maści zewnętrznych. Obecność substancji chemicznych może uniemożliwić zajście reakcji PCR i w efekcie uniemożliwić uzyskanie informacyjnego wyniku.

 

Wymaz z szyjki macicy:

 1. Wyjąć wymazówkę (do wymazów z szyjki macicy, pochwy) z opakowania ochronnego.

 2. Oczyścić ujście szyjki macicy sterylną gazą usuwając nadmiar śluzu, a następnie wprowadzić wymazówkę na głębokość 1-2 cm do kanału szyjki macicy i kilkakrotnie nią obrócić.

 3. Wyjąć wymazówkę nie dotykając ścian pochwy.

Uwaga! Nie należy pobierać wymazu z kanału szyjki macicy u kobiet ciężarnych!

 

Wymaz z pochwy:

 1. Wyjąć wymazówkę z opakowania ochronnego.

 2. Wprowadzić wymazówkę do pochwy i pobrać materiał z jej ścian lub tylnego sklepienia pochwy poprzez kilkukrotne potarcie i obrócenie wymazówki.

 3. Wyjąć wymazówkę.

Wymaz z prącia:

 1. Wyjąć wymazówkę (do wymazów z szyjki macicy, pochwy i prącia) z opakowania ochronnego.

 2. Wymaz pobrać poprzez kilkakrotne potarcie ruchem okrężnym rowka zażołędnego (wokół penisa) na całej długości oraz z okolic ujścia cewki moczowej.

 

Wymaz z cewki moczowej:

 1. Wyjąć wymazówkę (do wymazów z cewki moczowej) z opakowania ochronnego.

 2. Wprowadzić wymazówkę do cewki moczowej na głębokość około 1 cm, przytrzymać nieruchomo przez ok. 5 – 10 sekund, a następnie kilkakrotnie nią obrócić.

 3. Wyjąć wymazówkę.

 

Bezpośrednio po pobraniu dla każdego z wymazów z dróg moczowo-płciowych należy wykonać następujące czynności:

– Otworzyć probówkę zawierającą podłoże transportowe i umieścić w niej wymazówkę, kilkukrotnie płucząc wymazówkę w podłożu.

– Złamać górną część aplikatora w zaznaczonym miejscu tak, aby pasował do pojemnika transportowego.– Pobrany materiał przechowywać w lodówce (2-10ºC) maksymalnie do 36 godzin przed wysłaniem. (wysyłka materiału kurierem od poniedziałku do czwartku).– Szczelnie zakręcić i wstrząsnąć probówkę opisaną czytelnie imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz datą pobrania.

Pacjent zgłaszający się na badanie nasienia powinien zachować:

– okres wstrzemięźliwości płciowej od minimum 48 h (2 dni) do maksimum 7 dni od ostatniej ejakulacji. Optymalnie 3-5 dni.

– zdrowy tryb życia: ograniczyć palenie, unikać picia alkoholu, stresu oraz dużego wysiłku fizycznego

 

Kiedy należy wstrzymać się przed wykonaniem badania:

  • jeśli w dniach poprzedzających badanie występowała wysoka gorączka
  • jeśli pacjent poddawany był antybiotykoterapii. Zalecane jest wykonanie badania po 2 tyg. od zakończenia antybiotykoterapii.

Próbka nasienia powinna być oddana drogą masturbacji do pojemnika, odpowiednio przygotowanego do tego celu (czysty, nietoksyczny, szklany lub plastikowy pojemnik o szerokim otworze, opisany danymi pacjenta i uprzednio zważony, z zanotowaną wagą (waga z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku). Laboratorium udostępnia gotowe i zważone pojemniki w cenie badania.

Pacjent powinien poinformować o ewentualnych problemach przy zbieraniu próbki (np. o utracie części ejakulatu).

Nasienie powinno być dostarczone do laboratorium do max. 1h od ejakulacji w temp. transportu 20-37°C. Zachowanie tych parametrów pozwoli zachować właściwości nasienia takie jak ruchliwość i żywotność.

UWAGA: Każdy wynik badania nasienia odbiegający od wartości referencyjnych wymaga wy- konania badania drugiego, a w szczególnych przypadkach badania trzeciego. Zasada ta obowiązuje, kiedy badanie jest wykonywane po raz pierwszy (nie dotyczy to badań kontrolnych).

Nie wykonuje się badania próbki nasienia uzyskanej w czasie tzw. stosunku przerywanego, ponieważ pierwsza porcja ejakulatu, która zawiera najwięcej plemników, może zostać utracona, dodatkowo, próbka może zostać zanieczyszczona elementami komórkowymi lub bakteriami, a ponadto niskie pH pochwy może wpływać niekorzystnie na ruch plemników.

Badanie zostanie wykonane przez diagnostę laboratoryjnego o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z aktualnymi wytycznymi WHO z 2010r.

 

tel. 534 630 468 – Zapisy telefoniczne na badanie nasienia

Zamówię badanie, i co dalej?

Zobacz jak to działa:


1. Wybierz badanie i dodaj je do koszyka. Wybierz opcję dostarczenia zestawu pobraniowego:
kurier (koszt 20zł doliczany do ceny badania) lub odbiór osobisty. Opłać badanie przelewem
online w systemie Tpay lub przelewem bankowym.

Istnieje możliwość zapłaty gotówką na miejscu, w sytuacji gdy pacjent samodzielnie
dostarcza materiał do laboratorium.


2. Po zaksięgowaniu wpłaty laboratorium wysyła pod wskazany adres zestaw pobraniowy, w
którego skład wchodzą:

– probówka / wymazówka lub pojemniczek na materiał (zależne od rodzaju testu)
– formularz zlecenia badania, w przypadku badania genetycznego również deklaracja świadomej
zgody na wykonanie badań genetycznych
– instrukcja pobrania materiału
– etykieta przewozowa oraz instrukcja wysyłki materiału do laboratorium
– zwrotna koperta bąbelkowa lub pudełko styropianowe
– instrukcja odbioru wyniku

Zestaw wysyłamy przesyłką kurierską w ciągu 48h od otrzymania zamówienia.

W przypadku niektórych badań, nie ma potrzeby wysyłania zestawu pobraniowego, np.
badanie kleszcza lub badanie kału, w takim przypadku pod wskazany adres emailowy
wysyłamy etykietę przewozową i niezbędne dokumenty.


3. Pacjent pobiera materiał do badań samodzielnie lub z pomocą lekarza (w zależności od
rodzaju materiału, szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach pobrania materiału
https://borlamed.pl/instrukcje/).

Większość badań oparta jest na wymazie, który pacjent bez problemu wykona samodzielnie.

 

 


4. Pobrany materiał należy zapakować i odesłać do laboratorium.

W tym celu na kopertę należy nakleić, dołączoną do zestawu pobraniowego, etykietę przewozową
a następnie zadzwonić pod numer 22 380 33 86 ( w godz. 8-16), aby umówić termin i godzinę
odbioru przesyłki przez kuriera.

 


5. Po odebraniu przesyłki przez kuriera od pacjenta, materiał jest dostarczony do laboratorium w
następnym dniu roboczym, gdzie zostaje poddany badaniu.

 

 

 


6. Pacjent odbiera wynik w wersji elektronicznej na stronie www.borlamed.pl wybierając zakładkę
“odbierz wynik”. Aby otrzymać papierową wersję wyniku należy zaznaczyć na formularzu
zlecenia badania odpowiednią pozycję.

 

 

Podczas pierwszego logowania na naszej stronie do odbioru wyników, należy wybrać “nowe hasło” i podać adres e-mail, na który
zostanie wysłane hasło (ważne, by był to taki sam adres jak w formularzu zlecenia badania).

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat badania lub sposobu pobrania zadzwoń pod
nr tel. 536 947 487, 22 299 45 34 lub napisz e-mail: laboratorium@borlamed.pl