Od 1 września oferujemy Państwu nową usługę polegającą na interpretacji wyników laboratoryjnych badań diagnostycznych.

Usługa została wprowadzona w związku z licznymi zapytaniami pacjentów, dotyczącymi potrzeby wsparcia w interpretacji wyników badań. Nierzadko na taką interpretację pacjent czeka aż do wizyty u lekarza – co wiąże się z okresem niepewności co do tego czy wyniki te są prawidłowe, czy też wskazują na istniejące zaburzenie / chorobę i konieczna jest pilna konsultacja lekarska. Chcemy umożliwić Państwu skrócenie tego czasu proponując pomoc w interpretacji uzyskanych wyników laboratoryjnych badań diagnostycznych – wykonanych w naszym laboratorium lub w dowolnym laboratorium w Polsce.

Zakres interpretowanych wyników badań diagnostycznych obejmuje:

 • badania ogólne krwi i moczu (w tym: morfologia, OB) – cena: 35 zł, czas oczekiwania: 2-6 godzin
 • badania biochemiczne (w tym badania dotyczące profilu lipidowego, poziomu hormonów, parametrów układu krzepnięcia krwi, parametrów funkcji wątroby, trzustki, nerek i innych narządów) – cena: 35 zł, czas oczekiwania: 2-6 godzin
 • badania immunologiczne (parametry układu immunologicznego, obecność antygenów i/lub przeciwciał itp.) – cena zależna od liczby analizowanych parametrów: 1-5 parametrów: 35 zł, >5 parametrów: 70 zł, czas oczekiwania w zależności od liczby parametrów: 12-36 godzin
 • badania genetyczne (badania w kierunku obecności wariantów badanych genów związanych z występowaniem zaburzeń/ chorób, wykonane metodą PCR, PCR-RFLP (analiza polimorfizmów), PCR-SSCP, RT-PCR, sekwencjonowanie Sangera; nie dokonujemy interpretacji wyników badań wykonanych metodą mikromacierzy oraz sekwencjonowania w skali całego genomu) – cena: PCR, RT-PCR, PCR-RFLP, PCR SSCP: 100 zł, czas oczekiwania: 24-36 godzin; sekwencjonowanie Sangera (analiza patogenności wariantów): 200 zł, czas oczekiwania: 2-6 dni

Interpretacja jest dokonywana z uwzględnieniem obowiązujących norm i aktualnej wiedzy medycznej.

Interpretacja wyników badań laboratoryjnych polega na analizie wartości parametrów, które były poddane badaniu i przekazaniu informacji w zakresie:

 • prawidłowości wyników badań / stwierdzonych nieprawidłowości,
 • w przypadku wystąpienia nieprawidłowości – ich opis, z uwzględnieniem możliwych stanów chorobowych i/lub sugerowanego postępowania.

Istotne informacje:

 • W celu otrzymania interpretacji, należy wynik badań dostarczyć osobiście do laboratorium z siedzibą w Warszawie przy ul. Nasturcjowej 6 lub przesłać na adres e-mail: laboratorium@borlamed.pl pliki z wynikami badań laboratoryjnych (w formacie .pdf lub .jpg) wraz z wymaganymi oświadczeniami;
 • Usługa może być zlecona przez 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową https://borlamed.pl, na której dostępny jest Sklep internetowy lub osobiście – w czasie wizyty w laboratorium: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00;
 • W celu dokonania interpretacji Państwa wyników laboratoryjnych badań diagnostycznych należy do nich dołączyć wydrukowane i podpisane oświadczenie, które należy pobrać ze strony internetowej – zakładka „Dla Pacjenta – Dokumenty i instrukcje” – Oświadczenie w związku z przekazaniem wyników laboratoryjnych badań diagnostycznych do interpretacji;
 • W przypadku wystąpienia trudności w interpretacji z przyczyn niezależnych od Laboratorium BORLAMED (brak podanych norm na wyniku badań, słabo czytelna kopia wyniku itp.) czas oczekiwania może ulec wydłużeniu, o czym każdorazowo będzie informowana osoba zlecająca wykonanie interpretacji.

Uwaga:

 1. Interpretacja wyników laboratoryjnych badań diagnostycznych nie stanowi diagnozy, porady lekarskiej czy jakiejkolwiek konsultacji. Może być pomocna w ustalaniu i/lub określaniu przyczyn nieprawidłowości w zakresie wyników laboratoryjnych badań diagnostycznych podczas wizyty lekarskiej, w zaplanowaniu dalszego procesu diagnostycznego. Przekazana interpretacja wyników laboratoryjnych badań diagnostycznych wymaga dalszej specjalistycznej konsultacji lekarskiej, która może pozwolić na postawienie bądź wykluczenie diagnozy;
 2. Dokonywana jest interpretacja wyników badań osób dorosłych.