Jak czytać wynik badania ogólnego nasienia

Cel badania

Ocena ogólnej charakterystyki ejakulatu oraz ocena jakości plemników. Interpretacja wyników służy do wstępnej oceny płodności mężczyzny i ukierunkowanie dalszej diagnostyki przyczyn jej zaburzeń.

Badanie ogólne nasienia, wykonane wg aktualnych wytycznych WHO z 2010r., charakteryzuje nasienie wg ściśle określonych zasad.

Zakres badania

Ocena makroskopowa ejakulatu:

–  czas upłynnienia

–  kolor

–  objętość

–  lepkość

–  pH

–  zapach (jeśli odbiega od normy, taka informacja znajdzie się na wyniku)

Ocena mikroskopowa ejakulatu:

–  ruchliwość plemników

–  żywotność plemników

–  koncentracja plemników, czyli ich liczebność

–  morfologia, czyli budowa plemnika

–  koncentracja komórek okrągłych (rozróżnienie leukocytów od komórek spermatogenezy)

 

czas upłynnienia to czas, w którym nasienie zmienia swoją gęstość, z postaci galaretowatej staje

się wodniste. Czas upłynnienia nie powinien przekraczać 60min.

Prawidłowy kolor nasienia to szaro-opalizujący, mleczno-szary, nieprzezroczysty. W przypadku, gdy ejakulat ma nieprawidłową barwę (żółtawy, brunatny, przezroczysty), taką informację umieszcza się na wyniku.

Lepkość nasienia może być podniesiona, gdy pacjent jest odwodniony, choruje na mukowiscydozę lub w trakcie stanu zapalnego w układzie płciowym.

Objętość nasienia wg wartości referencyjnych powinna wynosić minimalnie 1,5ml. Mała objętość nasienia może być spowodowana najczęściej utratą części próbki podczas masturbacji. Innym powodem może być zablokowanie dróg wyprowadzających nasienie (w przebiegu stanu zapalnego) , zaburzona czynność pęcherzyków nasiennych lub gruczołu krokowego, niedobór androgenów. Przyczynę ustala lekarz.

pH nasienia nie powinno być niższe niż 7,2

Aglutynacja czyli sytuacja, gdy żywe ruchliwe plemniki przywierają do siebie, jakby były sklejone. Może to być spowodowane obecnością przeciwciał przeciwplemnikowych w nasieniu. Stwierdzenie nawet niewielkiej aglutynacji wymaga dalszej diagnostyki – wskazane może być wykonanie testu na obecność przeciwciał przeciwplemnikowych (tzw. MAR test)

Ruchliwość plemników jest jednym z najważniejszych parametrów charakteryzujących nasienie. Jeśli plemniki nie są zdolne do ruchu, to nawet przy dużej ich ilości nie dotrą do komórki jajowej. Ruchliwość plemników zmniejsza się wraz z temperaturą otoczenia, dlatego tak ważne jest by materiał do badania dotarł do laboratorium w temp. zbliżonej do temp. ciała ok. 37oC lub został oddany bezpośrednio w laboratorium.

Podczas badania diagnosta wylicza procent plemników poruszających się ruchem postępowym – nie powinien on być niższy niż 32%.

Na wyniku znajduje się również wartość pt. ruch całkowity, który obejmuje plemniki poruszające się ruchem postępowym oraz takie, które wykazują ruch niepostępowy, tzn. poruszają się w sposób nieskoordynowany, np. po okręgu. Ruch całkowity nie powinien być niższy niż 40%.

Żywotność plemników nie niższa niż 58%. Parametr bardzo istotny, szczególnie w sytuacji, gdy duży procent plemników nie wykazuje ruchu. Określenie żywotności pozwoli stwierdzić czy brak ruchu wynika z ich śmierci czy np. z nieprawidłowości w ich budowie.

Koncentracja plemników czyli ich liczebność. Za prawidłową wartość uznaje się przynajmniej 15 mln plemników na ml ejakulatu, co odpowiada 39 mln plemników na całkowitą obj. ejakulatu. Pacjenci z niższymi wartościami mogą mieć kłopoty z zapłodnieniem partnerki, przy czym nie jest to niemożliwe. Niska liczebność może wynikać z nieprawidłowego pobrania materiału, np. straty części materiału podczas masturbacji. W takich sytuacjach wskazane jest ponowne pobranie materiału po wymaganym okresie wstrzemięźliwości seksualnej.

Morfologia plemników czyli informacja o liczbie plemników o prawidłowej budowie. Za wynik prawidłowy uznaje się wartości od 4%.

W nasieniu przeważa liczba plemników o nieprawidłowej budowie i nie powinno to budzić niepokoju pacjenta. Cechami, które decydują o zakwalifikowaniu plemnika do puli plemników o nieprawidłowej morfologii zaliczyć można m.in.: kształt i wielkość główki, obecność wielu wakuoli, kształt wstawki, długość witki etc.

Liczebność komórek okrągłych. Prócz plemników w nasieniu znajdują się komórki nabłonkowe oraz komórki okrągłe, do których zaliczamy leukocyty i komórki spermatogenezy. Ich obecność jest naturalna w nasieniu i nie powinna budzić niepokoju pod warunkiem, że nie przekracza 5 mln na ml nasienia. Wysoka liczba leukocytów może świadczyć o toczącym się stanie zapalnym w obrębie układu płciowego (np. w jądrach lub gruczole krokowym) lub infekcji bakteryjnej.

Duża koncentracja komórek spermatogenezy może wynikać ze stanu zapalnego w obrębie układu płciowego skutkującego nadmiernym złuszczaniem się nabłonka plemnikotwórczego w jądrach.

Niezależnie od przyczyn podwyższonych lub obniżonych parametrów nasienia, wynik badania powinien być konsultowany z lekarzem specjalistą (np. androlog, urolog).

 

 

Umów się na badanie w naszym laboratorium tel. 534 630 468