Najwyższa wykrywalność potwierdzona! Wyniki Labquality

 

Jak każde medyczne laboratorium diagnostyczne, tak i nasze laboratorium, uczestniczy w zewnętrznych testach kontroli jakości Labquality*.

Miło nam poinformować, że w 1. rundzie testów osiągnęliśmy 100%  skuteczność, tzn. wszystkie nasze wyniki były prawidłowe i zgodne z oczekiwanymi.

 

 

 

Badania i parametry poddane kontroli zewnątrz-laboratoryjnej:

Western Blot IgG/IgM Borrelia burgdorferi – 100% skuteczność

DNA patogenów powodujących infekcje uro-genitalne – 100% skuteczność

DNA pasożytów występujących w kale – 100% skuteczność

 

Wkrótce rozpocznie test pod kątem wykrywalności genotypów wysokiego ryzyka wirusa HPV.

Certyfikaty jakości zostaną przyznane i opublikowane po ostatniej rundzie sprawdzianów Labquality.

 

*Labquality: Program zewnętrznej oceny jakości w medycznym laboratorium diagnostycznym