Przegląd stanu zdrowia – choroby cywilizacyjne

314,00 

Materiał do badania:
Krew żylna + mocz

Czas oczekiwania na wynik:
1-2 dni

UWAGA! Badanie dostępne tylko w punktach pobrań w Warszawie.

Przegląd stanu zdrowia – choroby cywilizacyjne to pakiet badań którego celem jest wczesne wykrycie zaburzeń metabolicznych mogących skutkować rozwojem cukrzycy, chorób układu krążenia czy zwiększeniem ryzyka zawału serca czy udaru.

fat businessman choosing healthy or junk food at workplace in office

Choroby metaboliczne wynikają z zaburzeń rozkładu i przetwarzania składników pokarmowych. Do najczęściej występujących chorób metabolicznych zalicza się cukrzycę, zaburzenia lipidowe, dnę moczanową oraz osteoporozę. Zaliczamy do nich również rzadkie choroby genetyczne (np. fenyloketonurię), związane z mutacjami genów kodujących białka uczestniczące w przemianach metabolicznych.
Ze względu na zwiększoną częstość występowania tych chorób w ostatnich latach określa się je również często mianem chorób cywilizacyjnych. Choroby metaboliczne najczęściej występują u osób nie prowadzących zdrowego stylu życia, a ich przyczyną jest zwykle nieprawidłowa dieta oraz brak aktywności fizycznej, co prowadzi do nadwagi i otyłości. Występowaniu tych chorób sprzyja także nadmierne stosowanie używek – alkoholu i wyrobów tytoniowych.

ashtray with cigarettes stubs and hand with burning cigaret
Badanie pozwala w sposób kompleksowy sprawdzić parametry, których nieprawidłowe wartości obserwowane są w przebiegu chorób metabolicznych. Wczesne wykrycie nieprawidłowości umożliwi wdrożenie leczenia, które pozwoli uniknąć groźnych konsekwencji wykrytych zaburzeń – między innymi chorób układu sercowo-naczyniowego takich jak zawał serca, udar mózgu, choroba niedokrwienna kończyn dolnych i innych.

Kiedy warto wykonać badanie?
Badanie powinno się wykonywać profilaktycznie raz do roku. Dotyczy to w szczególności osób, u których występują czynniki ryzyka rozwoju chorób metabolicznych takie jak:
– występowanie chorób metabolicznych w rodzinie
– nadwaga lub otyłość
– brak lub niewielka aktywność fizyczna
– nieprawidłowa dieta, zawierająca dużo przetworzonych produktów z wysokimi zawartościami cukrów (węglowodanów) oraz tłuszczów
– palenie wyrobów tytoniowych
– nadmierne spożywanie alkoholu
– występowanie innych chorób powiązanych, na przykład nadciśnienia

Badanie to należy także wykonać w przypadku występowania objawów związanych z zaburzeniami stężeń związków, które podlegają badaniom, takie jak:
– szybsza męczliwość, połączona z występowaniem duszności po wysiłku
– częstsze oddawanie moczu, zwiększone pragnienie
– zaburzenia masy ciała, trudności w jej zmianie
– bóle mięśni i stawów
– ogólne pogorszenie samopoczucia
– zażółcenie powłok skórnych i błon śluzowych
– ból w nadbrzuszu po posiłku
– bóle żołądka (zgaga)
– bóle głowy, krwawienia z nosa

Jakie badania wchodzą w skład pakietu badań?
W skład badania wchodzą:

 • profil lipidowy: cholesterol całkowity, cholesterol HDL (lipoproteiny o wysokiej gęstości (z ang. high-density lipoproteins), tzw. dobry cholesterol), cholesterol LDL (lipoproteiny o niskiej gęstości (z ang. low-density lipoproteins), tzw. zły cholesterol), trójglicerydy
  kreatynina – jedno z badań oceniających czynność nerek; niewydolność nerek może być m.in. związana z miażdżycą
  kwas moczowy – stężenie kwasu moczowego w osoczu koreluje z wyższą zawartością lipidów w blaszce miażdżycowej i mniejszą zawartością elementów włóknistych, zabezpieczających blaszkę miażdżycową przed pękaniem, które może prowadzić do zamknięcia światła naczynia i/lub powstania zakrzepów wewnątrznaczyniowych – a to może skutkować m.in. wystąpieniem zawału serca czy udaru mózgu)
  glukoza – podwyższony poziom glukozy może być związany z miażdżycą, cukrzycą i zwiększonym ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego
  albuminy w moczu – marker ryzyka sercowo-naczyniowego; podwyższony poziom albumin jest związany z wystąpieniem nadciśnienia, zmian miażdżycowych i chorób układu sercowo-naczyniowego,
  elektrolity:
 • sód (jego główne funkcje: utrzymywanie optymalnej objętości płynów oraz ciśnienia tętniczego krwi; udział w regulacji wymiany wody pomiędzy komórkami a środowiskiem zewnątrzkomórkowym; uczestnictwo w przekaźnictwie nerwowym; niedobór sodu może świadczyć o niedoczynności kory nadnerczy, niedoczynności tarczycy, przewlekłej niewydolności serca, marskości wątroby czy dysfunkcji nerek – w tych chorobach dochodzi do zatrzymywania wody w organizmie i rozcieńczenia zawartego w niej sodu),
 • potas (jego główne funkcje: udział w przewodnictwie nerwowym oraz w procesie skurczu mięśni (w tym mięśnia sercowego); podwyższone stężenie potasu może wskazywać na niewydolność nerek czy niedobór insuliny (w cukrzycy typu I);
 • wapń (główny budulec kości, jest też ważny dla prawidłowego procesu krzepnięcia krwi, przekaźnictwa nerwowego oraz skurczu mięśni; zwiększone stężenie wapnia może wskazywać na niedoczynność przytarczyc, czy nowotwory (piersi, płuc, nerek, guz chromochłonny nadnerczy), natomiast zmniejszone – na niedostateczną podaż pokarmów bogatych w wapń, choroby jelit związane z upośledzonym wchłanianiem wapnia, choroby nerek związane z nadmierną utratą wapnia z moczem, niedobór witaminy D spowodowany chorobami wątroby, niewydolnością nerek i in.)
 • magnez (jest budulcem kości, odpowiada za proces krzepnięcia krwi oraz skurczu mięśnia sercowego; jest też katalizatorem wielu enzymów; zmniejszone stężenie magnezu może wskazywać na niedostateczną podaż pokarmów bogatych w magnez, zaburzenia trawienia lub wchłaniania w przewodzie pokarmowym, choroby nerek związane z nadmierną utratą magnezu, zapalenie trzustki związane z odkładaniem się magnezu w tkankach miękkich; zwiększone stężenie magnezu występuje m.in., w stanach zapalnych jelit, niedoczynności kory nadnerczy czy przytarczyc.
  mocznik – oznaczanie jego stężenia w surowicy pozwala na ocenę funkcjonowania nerek
  białko całkowite – jest wskaźnikiem stosowanym w diagnozowaniu i leczeniu szeregu chorób, np. chorób wątroby, nerek, szpiku kostnego i innych zaburzeń metabolicznych i żywieniowych; badanie nie pozwala na postawienie szczegółowej diagnozy, jednak jest bardzo dobrym wskaźnikiem używanym w celu oceny ogólnego stanu zdrowia
  bilirubina całkowita – pomiar stężenia bilirubiny całkowitej w krwi jest przydatny w diagnostyce chorób wątroby, dróg żółciowych
  enzymy wątrobowe: aminotransferaza alaninowa – ALT, aminotransferaza asparaginianowa – AST – badanie pomocne w ocenie funkcji wątroby
  LDH – dehydrogenaza mleczanowa (z ang. lactic dehydrogenase) – oznaczenie LDH umożliwia ocenę zarówno ogólnego stanu narządów wewnętrznych, jak i wczesne wykrycie rozwijającej się niewydolności narządowej, jeszcze przed wystąpieniem jej objawów klinicznych.

Materiał do badania:
Krew żylna + mocz

Czas oczekiwania na wynik:
1-2 dni