AZF (mikrodelecje w chromosomie Y)

350,00 

Metoda wykonania badania: Real-Time PCR

Materiał badany: krew EDTA

Max. termin wykonania (dni robocze): 7

AZF

Badanie w kierunku identyfikacji mikrodelecji w  chromosomie Y.

AZF (ang.: azoospermia factor) to zespół genów, ulokowany na długim ramieniu chromosomu Y (męskim). Nawet drobne mutacje w obrębie rejonu AZF prowadzą do zaburzeń w produkcji plemników (spermatogenezie) objawiającej się jako azoospermia (brak plemników w nasieniu) lub oligozoospermia.  Mutacje w tym regionie są drugą co do częstości genetyczną przyczyną męskiej niepłodności.

 

Cel badania:

Identyfikacja mikrodelecji  w regionie AZF chromosomu Y: AZFa (sY84, sY86) ; AZFb (sY127, sY134), AZFc (sY254, sY255). Obecność mikrodelecji w obszarze AZF chromosomu Y powoduje dysfunkcję białek odpowiedzialnych za prawidłową produkcję plemników oraz może być jednym z czynników rozwoju niepłodności męskiej.

Wskazania do wykonania badania:

  • u mężczyzn, u których w badaniu ogólnym nasienia stwierdzono obniżoną ilość plemników
  • u mężczyzn z podwyższonym poziomem FSH w surowicy krwi
  • u mężczyzn przed planowanym zabiegiem rozrodu wspomaganego (in vitro metodą ISCI z użyciem własnego nasienia)

Metoda:

  • Real-Time PCR
  • wysoka czułość badania – 99%

Materiał do wykonania badania:

  • krew EDTA

Czas oczekiwania na wynik:

  • do 7 dni roboczych