Ocena Stanu Zdrowia: Osoby powyżej 50. roku życia

383,00 461,00 

Materiał do badania: krew żylna + mocz + kał

Czas oczekiwania na wynik: ok. 24h

UWAGA! Badanie dostępne tylko w punktach pobrań w Warszawie.

Osobom powyżej 50. roku życia proponujemy zestaw badań, w skład którego wchodzą:

 • Morfologia – ocena jakościowa i ilościowa składu i morfologii krwi obwodowej; analiza krwinek: czerwonych (erytrocytów), białych (kilku frakcji) oraz płytek krwi (trombocytów); podstawowe przesiewowe badanie krwi o zastosowaniu profilaktycznym i diagnostycznym;
 • OB – odczyn Biernackiego – przesiewowe, nieswoiste badanie, pozwalające na wykrywanie i monitorowanie przewlekłych stanów zapalnych organizmu – podwyższona wartość OB jest związana m.in. ze zwiększonym ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego;
 • Glukoza – podwyższony poziom glukozy może być związany z miażdżycą, cukrzycą i zwiększonym ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego;
 • Lipidogram – w tym: całkowity cholesterol, cholesterol LDL (z ang. low-density lipoproteins, lipoproteiny o niskiej gęstości, tzw. zły cholesterol), HDL (z ang. high-density lipoproteins, lipoproteiny o wysokiej gęstości, tzw. dobry cholesterol) i trójglicerydy (podwyższony poziom trójglicerydów grozi miażdżycą i zwiększa ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego);
 • Badanie ogólne moczu – podstawowe badanie o charakterze przesiewowym, wykonywane w celu rozpoznania chorób nerek i dróg moczowych oraz identyfikacji zaburzeń wewnątrzustrojowych przemian metabolicznych wpływających na skład moczu;
 • Badanie poziomu elektrolitów (sód, potas, chlorki) – niezbędne w organizmie jony soli; nieprawidłowe stężenie elektrolitów może odpowiadać m.in. za skurcze mięśni, obrzęki kończyn dolnych, zwiększoną męczliwość, nieprawidłowe ciśnienie krwi, zaburzenia rytmu serca;
 • Krew utajona w kale – badanie polega na wykryciu hemoglobiny (składnika krwinek czerwonych) w próbce kału za pomocą testu immunochromatograficznego;
 • Wapń całkowity w surowicy (kobiety) – podstawowy materiał budulcowy kości;
 • Fosforany w surowicy (kobiety) – fosfor: pierwiastek mineralny niezbędny do wzrostu kości;
 • Magnez w surowicy – jest budulcem kości, odpowiada za proces krzepnięcia krwi oraz skurczu mięśnia sercowego; jest też katalizatorem wielu enzymów; zmniejszone stężenie magnezu może wskazywać na niedostateczną podaż pokarmów bogatych w magnez, zaburzenia trawienia lub wchłaniania w przewodzie pokarmowym, choroby nerek związane z nadmierną utratą magnezu, zapalenie trzustki związane z odkładaniem się magnezu w tkankach miękkich; zwiększone stężenie magnezu występuje m.in., w stanach zapalnych jelit, niedoczynności kory nadnerczy czy przytarczyc;
 • Kwas moczowy w surowicy – nadmiar kwasu moczowego jest podstawową przyczyną bólu stawów i ich zniekształcenia, gdyż jego złogi mogą się odkładać w stawach, ścięgnach, więzadłach oraz nerkach;
 • Albumina w surowicy – pomocna w diagnostyce zespołów obrzękowych, marskości wątroby, stanów zapalnych jelit, choroby nerek związanej z białkomoczem, ocenie stanu odżywienia, czy wyniszczenia organizmu;
 • TSH – hormon tarczycy; niedobór hormonów tarczycy nasila miażdżycę poprzez wpływ na wzrost stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL, homocysteiny i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi;
 • PSA całkowity (mężczyźni) – (z ang. Prostate Specific Antygen – antygen sterczowy, swoisty dla gruczołu krokowego mężczyzn) – używany w diagnostyce raka prostaty;
 • PSA wolny (mężczyźni) – rodzaj hormonu produkowanego tylko przez komórki męskiego gruczołu krokowego (prostaty) – stanowi 5-40% całkowitego PSA i jest bardziej czułym markerem raka prostaty.

Materiał do badania:

 • krew żylna + mocz + kał

Czas oczekiwania na wynik:

 • ok. 24h