Panel infekcji odkleszczowych rozszerzony (Borrelia burgdorferi sensu lato, TBEV, Anaplasma/Ehrlichia, Babesia canis, B.gibsoni, B.divergens, Francisella tularensis)

450,00 

Metoda wykonania badania: Real-Time PCR

Materiał badany: kleszcz, krew EDTA, surowica, płyn mózgowo-rdzeniowy

Czas oczekiwania na wynik badania:

 • tryb normalny: do 5 dni roboczych
 • tryb przyspieszony (na cito): do 24 godzin (za dodatkową opłatą – zgodnie z cennikiem badań)

Kleszcze są rezerwuarem i wektorem wielu chorobotwórczych dla człowieka wirusów, bakterii i pierwotniaków. Mogą przenosić ponad 70 różnych patogenów powodujących choroby groźne dla ludzi i zwierząt.

W polskich warunkach najczęstsze i najgroźniejsze choroby odkleszczowe to borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu (odkleszczowe zapalenie opon mózgowych), anaplazmoza i babeszjoza.

Badanie kleszcza może być jednym z pierwszych badań diagnostycznych w kierunku infekcji odkleszczowych.

Cel badania:

 • wykrywanie sekwencji DNA specyficznych dla bakterii z grupy Borrelia burgdorferi, bakterii z rodzaju Anaplasma oraz Ehrlichia, pierwotniaków z rodzaju Babesia oraz bakterii Francisella tularensis
 • wykrywanie sekwencji RNA specyficznych dla wirusa kleszczowego zapalenia mózgu (TBEV)
 • uzyskanie informacji czy badany kleszcz jest nosicielem jednego z czynników patogennych, co może pomóc w procesie potwierdzenia lub wykluczenia infekcji odkleszczowych

Kiedy wykonać badanie?

 • badanie rekomendowane dla osób ukąszonych przez kleszcza oraz chcących ocenić ryzyko zachorowania na infekcje odkleszczowe

Metoda badania:

 • Real-Time PCR
 • wysoka czułość i specyficzność

Materiał do wykonania badania:

 • kleszcz,
 • krew EDTA,
 • surowica,
 • płyn mózgowo-rdzeniowy

Czas oczekiwania na wynik badania:

 • tryb normalny: do 5 dni roboczych
 • tryb przyspieszony (na cito): do 24 godzin (za dodatkową opłatą – zgodnie z cennikiem badań)

Istnieje możliwość zbadania więcej niż 1 kleszcza bez dodatkowej dopłaty. W takim wypadku kleszcze poddawane są analizie łącznie, jako jeden materiał. W przypadku wyniku pozytywnego nie ma możliwości rozróżnienia, który kleszcz był zarażony, a który nie.

Kleszcza należy położyć na płatku kosmetycznym lekko zwilżonym wodą, a następnie włożyć do czystego, plastikowego pojemniczka (np. na mocz, dostępnego w aptekach) i wysłać na adres laboratorium (Borlamed, ul. Nizinna 12, 04-362 Warszawa). Do przesyłki należy również dołączyć wypełnione „zlecenie wykonania badania”.