Panel infekcji odkleszczowych rozszerzony (Borrelia burgdorferi sensu lato, TBEV + Anaplasma/Ehrlichia, Babesia canis, B.gibsoni, B.divergens, Francisella tularensis) – badanie kleszcza

320,00 

Metoda wykonania badania:

Real-Time PCR

Materiał badany:

kleszcz

Czas oczekiwania na wynik badania:

3 dni robocze

Czas oczekiwania na wynik:

Tryb normalny – max. 3 dni roboczych

Tryb przyspieszony (cito) – do 24h

Kleszcze są rezerwuarem i wektorem wielu chorobotwórczych dla człowieka wirusów, bakterii i pierwotniaków. Mogą przenosić ponad 70 różnych patogenów powodujących choroby groźne dla ludzi i zwierząt.

W polskich warunkach najczęstsze i najgroźniejsze choroby odkleszczowe to borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu (odkleszczowe zapalenie opon mózgowych), anaplazmoza i babeszjoza.

Badanie kleszcza może być jednym z pierwszych badań diagnostycznych w kierunku infekcji odkleszczowych.

Cel badania:

  • wykrywanie sekwencji DNA specyficznych dla bakterii z grupy Borrelia burgdorferi (B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii, B. afzelii, B. andersonii, B. bissettii, B. valaisiana, B. lusitaniae, B. japonica, B. tanukii, B. turdi, B. sinica, B. miyamotoi, B. mayonii, B. spielmanii, B. bavariensis, B. kurtenbachii), bakterii z rodzaju Anaplasma oraz Ehrlichia, pierwotniaków z rodzaju Babesia oraz bakterii Francisella tularensis
  • wykrywanie sekwencji RNA specyficznych dla wirusa kleszczowego zapalenia mózgu (KZM, TBEV)
  • uzyskanie informacji czy badany kleszcz jest nosicielem jednego z czynników patogennych, co może pomóc w procesie potwierdzenia lub wykluczenia infekcji odkleszczowych

Kiedy wykonać badanie?

  • badanie rekomendowane dla osób ukąszonych przez kleszcza oraz chcących ocenić ryzyko zachorowania na infekcje odkleszczowe

Metoda badania:

  • Real-Time PCR
  • wysoka czułość i specyficzność

Materiał do wykonania badania:

  • kleszcz

Czas oczekiwania na wynik badania:

  • 3 dni robocze

Istnieje możliwość zbadania więcej niż 1 kleszcza bez dodatkowej dopłaty. W takim wypadku kleszcze poddawane są analizie łącznie, jako jeden materiał. W przypadku wyniku pozytywnego nie ma możliwości rozróżnienia, który kleszcz był zarażony, a który nie.

Kleszcza należy położyć na płatku kosmetycznym lekko zwilżonym wodą, a następnie włożyć do czystego, plastikowego pojemniczka (np. na mocz, dostępnego w aptekach) i wysłać na adres laboratorium (Borlamed, ul. Nasturcjowa 6, 03-989 Warszawa). Do przesyłki należy również dołączyć wypełnione „zlecenie wykonania badania”.