Pasożyty – Lamblie (Giardia lamblia)

190,00 

Metoda wykonania badania: Real-Time PCR

Materiał badany: kał

Czas oczekiwania na wynik:

 • Tryb normalny: max. 5 dni roboczych
 • Tryb przyspieszony (cito): do 24h (za dodatkową opłatą, zgodnie z cennikiem badań)

Badanie molekularne (Real-Time PCR) charakteryzujące się wysoką czułością i specyficznością, wykrywające materiał genetyczny (DNA) pasożyta:

 • Ogoniastek jelitowy (Gardia lamblia).

Dotychczasowa diagnostyka chorób pasożytniczych opierała się na metodach bezpośrednich – wykryciu pasożyta lub jego jaj pod mikroskopem – oraz rzadziej na metodach pośrednich (np. lamblie zwykle wykrywa się metodą immunofluorescencji bezpośredniej – DFA). Wymagane jest kilkukrotne powtórzenie badania (np. 3 razy w odstępach kilku dni), które zwiększa czułość prowadzonej diagnostyki.

Ograniczenia tradycyjnych metod diagnostyki chorób pasożytniczych:

 • ryzyko otrzymania wyniku fałszywie negatywnego (w badanej próbce nie znajdują się akurat fragmenty pasożyta lub jego jaja),
 • tzw. „okienko serologiczne” w przypadku badań immunologicznych (brak przeciwciał ze względu na wczesną fazę zakażenia),
 • ryzyko wyników fałszywie dodatnich: pomylenie jaj np. glisty z pyłkami roślinnymi w obrazie mikroskopowym,
 • przeciwciała są obecne we krwi nawet kilka lat mimo wyleczenia – pozytywny wynik nie świadczy o aktywnym zakażeniu.

Zalety diagnostyki chorób pasożytniczych metodą Real-Time PCR:

 • wysoka czułość (4 kopie DNA w badanej próbce),
 • wysoka specyficzność (pewność przynależności gatunkowej stwierdzonego pasożyta),
 • wykonanie testu z 1 próbki kału, brak konieczności powtarzania badania,
 • krótki czas oczekiwania na wynik (5 dni roboczych).

Wskazania do wykonania badania metodą Real-Time PCR:

 • obecność objawów klinicznych wskazujących na chorobę pasożytniczą mimo negatywnych wyników badania kału (metodami obserwacji mikroskopowej lub met. immunologicznymi).

 GATUNKI PASOŻYTÓW WYKRYWANE W NINIEJSZYM BADANIU:

Ogoniastek jelitowy (Gardia lamblia) – pierwotniak z grupy wiciowców. Występujący na całym świecie pasożyt człowieka wywołujący chorobę zwaną giardiozą.

Objawy:

biegunka, nudności, brak apetytu, gazy, niewielka gorączka, wzdęcia, bóle brzucha, bóle głowy, zmęczenie, chudnięcie, brak apetytu. Z czasem, giardioza może powodować upośledzenie wchłaniania tłuszczu, laktozy, witaminy A oraz B12, powodując ich niedobory. Zakażenie może również przebiegać bezobjawowo.

Jak można się zarazić?

Do zakażenia dochodzi w wyniku:

 • połknięcia cyst znajdujących się w pożywieniu lub wodzie zanieczyszczonej kałem ludzi lub zwierząt (psów, kotów). Szczególnie narażone na zakażenie są więc osoby przebywające w regionach o niskim stanie sanitarno-higienicznym,
 • bliskiego kontaktu z zakażoną osobą (np. opieka nad dzieckiem z gardiozą),
 • przeniesienia cyst poprzez dotknięcie zanieczyszczonych powierzchni (np. klamek, stanowisk do przewijania niemowląt, zabawek) a następnie ust.

Kto jest najbardziej narażony na zakażenia Gardia lamblia?

 • opiekunowie dzieci i niemowląt
 • osoby podróżujące do regionów o niskim stanie sanitarno-higienicznym
 • uczestnicy wycieczek pieszych/biwaków, pijący wodę bezpośrednio ze jezior, rzek lub strumieni
 • osoby pływające w basenach, gorących źródłach, jeziorach czy rzekach
 • osoby mieszkające w gospodarstwach czerpiących wodę pitną z płytkich studni
 • osoby o obniżonej odporności
 • osoby mające kontakt z zakażonymi zwierzętami lub przebywające w miejscach zanieczyszczonych odchodami zwierząt (np. gospodarstwa rolne, schroniska dla zwierząt)

Źródło: https://www.cdc.gov/parasites/giardia/general-info.html#anchor_1614258733993