Przegląd stanu zdrowia: choroby układu krążenia

428,00 

Materiał do badania:
krew żylna

Czas wykonania badania:
do 5 dni

UWAGA! Badanie dostępne tylko w punktach pobrań w Warszawie.

Przegląd stanu zdrowia: choroby układu krążenia to pakiet badań laboratoryjnych, którego celem jest monitorowanie funkcji serca i stanu układu krążenia.

 

Układ krwionośny u człowieka odpowiada za rozprowadzanie i pompowanie krwi. Jest to układ zamknięty i wraz z układem limfatycznym tworzy układ krążenia. Naczyniami układu krwionośnego są tętnice odprowadzające krew z serca, drobne naczynia włosowate w tkankach i żyły doprowadzające krew do serca z tkanek. Krew transportuje substancje odżywcze, tlen i dwutlenek węgla, zbędne produkty przemiany materii i hormony. Dodatkowo pełni funkcję w utrzymaniu prawidłowej temperatury ciała i pH.

Choroby układu krążenia są grupą chorób, które stanowią najczęstszą przyczynę zgonów na świecie. Przykładami tych chorób są np. tętniak, żylak, miażdżyca tętnic, choroba zakrzepowo-zatorowa, choroba niedokrwienna serca, zawał serca, udar mózgu. Choroby mogą te występować razem lub jedna może wynikać z drugiej, tak jak w przypadku miażdżycy, która predysponuje do wystąpienia zawału serca czy udaru niedokrwiennego mózgu. Objawy chorób układu krążenia mogą być skąpe i trwać przez wiele lat i po długim czasie doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Kiedy warto wykonać badanie?
Badania z tego pakietu warto wykonać profilaktycznie w celu monitorowania funkcji serca i stanu układu krwionośnego lub przy występowaniu objawów takich jak:
– omdlenia,
– zawroty głowy,
– bóle w klatce piersiowej,
– kołatanie serca,
– duszności,
– szybsze męczenie się.

Dodatkowo warto je wykonać przy występowaniu czynników ryzyka takich jak:
– predyspozycje genetyczne, występowanie chorób układu krążenia w rodzinie,
– zła dieta (bogata w tłuszcze zwierzęce i czerwone mięso), podwyższony cholesterol,
– używki (papierosy i alkohol),
– małą aktywność fizyczna,
– otyłość,
– przewlekły stres.

Jakie badania wchodzą w skład pakietu badań?

Pakiet obejmuje badania parametrów pozwalających ocenić pracę serca i układu krwionośnego:
Morfologia krwi – ocena jakościowa i ilościowa składu i morfologii krwi obwodowej; analiza krwinek: czerwonych (erytrocytów), białych (kilku frakcji) oraz płytek krwi (trombocytów); podstawowe przesiewowe badanie krwi o zastosowaniu profilaktycznym i diagnostycznym,
OB – odczyn Biernackiego – przesiewowe, nieswoiste badanie, pozwalające na wykrywanie i monitorowanie przewlekłych stanów zapalnych organizmu – podwyższona wartość OB jest związana m.in. ze zwiększonym ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego,
Homocysteina – podwyższony poziom homocysteiny nasila proces powstawania zmian miażdżycowych i zwiększa ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia poprzez wpływ na powstawanie mikrouszkodzeń naczyń krwionośnych ułatwiających odkładanie się złogów cholesterolu, nasilanie procesów zapalnych czy wpływ na krzepnięcie krwi,
Badania układu krzepnięcia: D-dimery, PT – czas protrombinowy (wskaźnik INR), APTT – czas koalinowo-kefalinowy,
Fibrynogen – białko z grupy białek ostrej fazy; wskazuje na nasilenie reakcji zapalnej; jest czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, może przyczyniać się do rozwoju miażdżycy i jej powikłań,
Glukoza – podwyższony poziom glukozy może być związany z miażdżycą, cukrzycą i zwiększonym ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego,
cholesterol LDL (z ang. low-density lipoproteins, lipoproteiny o niskiej gęstości, tzw. zły cholesterol), HDL (z ang. high-density lipoproteins, lipoproteiny o wysokiej gęstości, tzw. dobry cholesterol) i trójglicerydy (podwyższony poziom trójglicerydów grozi miażdżycą i zwiększa ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego),
Elektrolity (sód, potas, magnez) – niezbędne w organizmie jony soli; nieprawidłowe stężenie elektrolitów może odpowiadać m.in. za skurcze mięśni, obrzęki kończyn dolnych, zwiększoną męczliwość, nieprawidłowe ciśnienie krwi, zaburzenia rytmu serca,
Kinaza keratynowa lub inaczej kinaza fosfokreatynowa – (z ang. creatine kinase, CK/ ang. creatine phosphokinase, CPK) – enzym zawarty w mięśniach – również w sercu i w mózgu; może być wskaźnikiem ich uszkodzeń,
TSH – hormon tarczycy; niedobór hormonów tarczycy nasila miażdżycę poprzez wpływ na wzrost stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL, homocysteiny i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi.

Materiał do badania:
krew żylna

Czas wykonania badania:
do 5 dni