Przegląd stanu zdrowia – jelita

1110,00 1600,00 

Materiał do badania:
kał

Czas wykonania badania:
do 14 dni

UWAGA! Badanie dostępne tylko w punktach pobrań w Warszawie.

SKU: Brak danych Kategoria: Tagi: , ,

Przegląd stanu zdrowia – jelita to pakiet badań laboratoryjnych, którego celem jest ocena stanu jelit.

 

Jelita są częścią przewodu pokarmowego, w których zachodzi wchłanianie substancji odżywczych powstałych na skutek reakcji enzymatycznych. Jelito człowieka można podzielić na jelito cienkie i grube. Jelito cienkie składa się kolejno z dwunastnicy, jelita czczego i jelita krętego, a jelito grube z jelita ślepego, okrężnicy wstępującej, okrężnicy poprzecznej, okrężnicy zstępującej, okrężnicy esowatej i odbytnicy.
Do dwunastnicy z wątroby wydzielana jest żółć, a z trzustki sok trzustkowy. Tutaj treść pokarmowa wpada z żołądka, miesza się z sokiem trzustkowym i żółcią, ulega dalszemu wchłanianiu i trawieniu.
Jelito czcze jest miejscem gdzie zachodzi główna część trawienia i wchłaniania. Powierzchnia wchłaniania jest większa dzięki kosmkom jelitowym, czyli wypustkom w świetle jelita oraz znajdującym się na komórkach mikrokosmkom. Następnie bez wyraźnej granicy jelito czcze przechodzi w jelito kręte, gdzie zachodzą końcowe etapy trawienia i wchłaniania.
Jelito grube nie zawiera już kosmków jelitowych na swojej powierzchni, ale jest silnie pofałdowane. Tutaj wchłaniana jest woda, sole mineralne i elektrolity z resztek pokarmowych oraz dzięki występującej florze bakteryjnej syntetyzowana jest witamina K.
W okrężnicy formowany jest kał, który przechodzi przez odbytnicę do odbytu, przez który wydalany jest z organizmu.

Jelita są bardzo ważnym narządem organizmu człowieka, a równocześnie bardzo delikatnym. Choroby jelit występują najczęściej spośród wszystkich chorób układu pokarmowego. Są też jednym z częstszych powodów zgłaszania się pacjentów na wizytę do lekarza. Często występujące objawy choroby jelit to na przykład: zmiany rytmu wypróżnień, nudności czy wymioty. Inne schorzenia jelit, które mogą się objawiać po dłuższym czasie trwania procesu chorobowego, to m.in.: uchyłkowatość, nieswoiste zapalenia jelit, nowotwór i inne choroby jelita grubego.

Niespecyficznymi objawami chorób jelita są:
– obecność świeżej krwi lub śluzu w stolcu,
– zmiany konsystencji stolca (zaparcia lub biegunki),
– nudności, wymioty,
– bóle brzucha,
– gorączka lub stan podgorączkowy,
– zaburzenia wchłaniania substancji odżywczych.

Chorobom jelit towarzyszą często wspólne objawy, co utrudnia diagnozę – zazwyczaj niezbędne jest wykonanie wielu badań dodatkowych.

Kiedy warto wykonać badanie?
Badania warto wykonać profilaktycznie w celu monitorowania funkcjonowania jelit lub przy wystąpieniu objawów takich jak:
– bóle brzucha,
– wzdęcia, gazy,
– nieprawidłowy stolec – obecność świeżej krwi lub śluzu w stolcu,
– biegunka lub zaparcia,
– mdłości, nudności, wymioty.

Jakie badania wchodzą w skład pakietu badań?

Pakiet obejmuje badania parametrów pozwalających ocenić pracę jelit:

Pakiet podstawowy zawiera badania:
mikroflora jelit – pozwala ocenić skład i jakość mikrobiomu jelitowego,
sIgA – marker odporności śluzówkowej, badany ilościowo,
kalprotektyna – marker stanu zapalnego jelita, wykorzystywany we wstępnej diagnostyce nieswoistych zapaleń jelit,
alfa-1-antytrypsyna – ilościowe badanie pozwalające na ocenę stanu procesu zapalnego w jelicie i ocenę jego przepuszczalności,
zonulina – oznaczenie stężenia w kale, przydatne w ocenie funkcjonowania bariery jelitowej,
eozynofilowe białko X – jest wskaźnikiem do rozpoznania i oceny reakcji zapalnych w jelicie wywołanych zakażeniem pasożytami i bakteriami,
mikroskopowa ocena resztek pokarmowych w kale,
krew utajona w kale – badanie polega na wykryciu hemoglobiny (składnika krwinek czerwonych) w próbce kału za pomocą testu immunochromatograficznego.

Pakiet rozszerzony zawiera badania z pakietu podstawowego i dodatkowo:
laktoferyna – oznaczenie przydatne w diagnostyce stanów zapalnych jelit i przewodu pokarmowego i różnicowaniu od stanów zaburzeń czynnościowych,
beta-defensyna-2 – wykorzystywane w diagnostyce odporności śluzówkowej,
M2-PK – jest to marker szybko mnożących się komórek i oznaczany w kale umożliwia wykrycie raka jelita grubego, polipów i gruczolaków,
Helicobacter pylori – antygen w kale, wskaźnik aktualnego zakażenia,
Clostridium difficile

Materiał do badania:
kał

Czas wykonania badania:
do 14 dni