TBEV – wirus kleszczowego zapalenia mózgu

180,00 

Metoda wykonania badania: Real-Time PCR

Materiał badany: kleszcz, surowica, krew EDTA, płyn mózgowo-rdzeniowy

Czas oczekiwania na wynik badania:

 • 3 dni robocze

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) należy do najczęściej rozpoznawanych neuroinfekcji wirusowych w Polsce.

Czynnikiem etiologicznym jest wirus kleszczowego zapalenia mózgu (tick-borne encephalitis virus – TBEV). W Polsce główną rolę w przenoszeniu wirusa odgrywają kleszcze pospolite (Ixodes ricinus). Do transmisji wirusa z kleszcza na gospodarza dochodzi w  ciągu kilku minut po ukłuciu, ponieważ  – w  odróżnieniu od krętków Borrelia  – TBEV bytuje w gruczołach ślinowych kleszczy, a nie w jego układzie pokarmowym.

Cel badania:

 • wykrywanie sekwencji RNA specyficznych dla wirusa kleszczowego zapalenia mózgu (TBEV)
 • badanie pozwala oszacować ryzyko zachorowania na odkleszczowe zapalenie mózgu i ewentualną konieczność wdrożenia odpowiedniego leczenia

Kiedy wykonać badanie?

 • badanie kleszcza może być jednym z pierwszych badań diagnostycznych w kierunku odkleszczowego zapalenia mózgu
 • badanie rekomendowane dla osób ukąszonych przez kleszcza oraz chcących ocenić ryzyko zachorowania na odkleszczowe zapalenie mózgu

Metoda badania:

 • Real-Time PCR
 • wysoka czułość i specyficzność
 • charakter jakościowy, służy do potwierdzenia lub wykluczenia obecności wirusowego RNA

Materiał do wykonania badania:

 • kleszcz
 • surowica
 • krew EDTA
 • płyn mózgowo-rdzeniowy

Czas oczekiwania na wynik badania:

 • 3 dni robocze