Rozszerzona interpretacja wyników badań lab.

Rozszerzona interpretacja wyników badań lab.

Od 1 września oferujemy Państwu nową usługę polegającą na interpretacji wyników laboratoryjnych badań diagnostycznych.

Usługa została wprowadzona w związku z licznymi zapytaniami pacjentów, dotyczącymi potrzeby wsparcia w interpretacji wyników badań.

Nierzadko na taką interpretację pacjent czeka aż do wizyty u lekarza – co wiąże się z okresem niepewności co do tego czy wyniki te są prawidłowe czy też wskazują na istniejące zaburzenie/ chorobę i konieczna jest pilna konsultacja lekarska.

Chcemy umożliwić Państwu skrócenie tego czasu proponując pomoc w interpretacji uzyskanych wyników laboratoryjnych badań diagnostycznych – wykonanych w naszym laboratorium lub w dowolnym laboratorium w Polsce.

Zakres interpretowanych wyników badań diagnostycznych obejmuje:

– badania ogólne krwi i moczu (w tym: morfologia, OB),

– badania biochemiczne (w tym badania dotyczące profilu lipidowego, poziomu hormonów, parametrów układu krzepnięcia krwi, parametrów funkcji wątroby, trzustki, nerek i innych narządów),

– badania immunologiczne (parametry układu immunologicznego, obecność antygenów i/lub przeciwciał itp.) ,

– badania genetyczne (badania w kierunku obecności wariantów badanych genów związanych z występowaniem zaburzeń/ chorób, wykonane metodą PCR, PCR-RFLP (analiza polimorfizmów), PCR-SSCP, RT-PCR, sekwencjonowanie Sangera; nie dokonujemy interpretacji wyników badań wykonanych metodą mikromacierzy oraz sekwencjonowania w skali całego genomu).

Interpretacja jest dokonywana z uwzględnieniem obowiązujących norm i aktualnej wiedzy medycznej.

Interpretacja wyników badań laboratoryjnych polega na analizie wartości parametrów, które były poddane badaniu i przekazaniu informacji w zakresie:

a. prawidłowości wyników badań/ stwierdzonych nieprawidłowości

b. w przypadku wystąpienia nieprawidłowości – ich opis, z uwzględnieniem możliwych stanów chorobowych i/lub sugerowanego postępowania

Więcej informacji na stronie www.borlamed.pl