DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA PASOŻYTÓW PRZEWODU POKARMOWEGO – BADANIA KAŁU

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA PASOŻYTÓW PRZEWODU POKARMOWEGO – BADANIA KAŁU

Inwazję pasożytów przewodu pokarmowego rozpoznaje się głównie na podstawie badania kału. Przy pomocy tak zwanych metod koproskopowych można wykryć trofozoity oraz cysty pierwotniaków, a także jaja, larwy i postacie dorosłe robaków.Na podstawie liczby jaj wykrytych w kale można w przybliżeniu określić intensywność infekcji pasożytniczych. Opracowano różne metody ilościowego badania kału, jednak ich wartość jest, niestety,…