Wczesna diagnostyka nowotworów

Nowotwory są jedną z głównych przyczyn zgonów na całym świecie.

Niestety, niektóre nowotwory są wykrywane w zaawansowanych stadiach, co wymaga bardziej intensywnego i kosztownego leczenia i wiąże się z większym ryzykiem działań niepożądanych czy niepowodzenia terapii.

Proponujemy Państwu unikalne badanie, pozwalające na wykrywanie nowotworów u osób bezobjawowych. Test może wykryć wiele nowotworów, m.in. raka płuc, piersi, jajników, prostaty, szyjki macicy i in. Badanie jest dostępne w kilku wariantach związanych z wykrywaniem komórek określonego typu nowotworu oraz w wariancie najbardziej zaawansowanym, pozwalającym na wykrycie i rozróżnienie ok. 70 typów guzów litych.

CZUŁOŚĆ: 92.2%

SPECYFICZNOŚĆ: 99,9%

Nasze badanie jest dedykowane dla osób:

  • pragnących monitorować swój stan zdrowia,
  • z obciążeniem rodzinnym nowotworami złośliwymi,
  • bezobjawowych o wysokim ryzyku nowotworu związanym m. in. z predyspozycją genetyczną (np. pacjentki obciążone mutacją w genach BRCA1/2, PALB2, CHEK2).

Więcej szczegółów znajdą Państwo w zakładce TrucheckTM – wczesna diagnostyka nowotworów.