Trucheck (TM) – wczesna diagnostyka nowotworów

(Multipleksowa immunocytochemia fluorescencyjna)

Nowotwory są jedną z głównych przyczyn zgonów na całym świecie. Jak podaje Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (z ang. International Agency for Research on Cancer) w 2018 roku odnotowano 18,1 miliona nowych przypadków zachorowań i 9,5 miliona zgonów związanych z rakiem. Szacuje się, że do 2040 r. liczba nowych przypadków rocznie wzrośnie do 29,5 mln, a liczba zgonów związanych z nowotworami może wzrosnąć nawet do 16,4 mln. Wykrywanie nowotworów we wczesnych stadiach ma kluczowe znaczenie dla skutecznego leczenia, niższych kosztów terapii, mniejszej toksyczności terapii względem organizmu.

Cel badania:

Identyfikacja uwalnianych przez nowotwory złośliwe tzw. krążących komórek nowotworowych (z ang. circulating tumor cells; CTCs) oraz określenie ich pochodzenia. Ocena specyficznych tkankowych markerów narządowych, ulegających ekspresji w komórkach rakowych. Identyfikacja dotyczy markerów różnych podtypów nowotworów oraz markerów  innych typów nowotworów takich jak glejaki, mięsaki czy guzy neuroendokrynne.

Identyfikacja obejmuje 30 typów nowotworów:

 • jamy ustnej,
 • płuc,
 • piersi,
 • przełyku,
 • żołądka,
 • wątroby,
 • trzustki,
 • pęcherzyka żółciowego,
 • nerek,
 • jajników,
 • szyjki macicy,
 • prostaty,
 • pęcherza moczowego,
 • jelita grubego.

Korzyści z badania:

 • wczesna diagnoza (nawet przed wystąpieniem pierwszych objawów!), która zwiększa prawdopodobieństwo wyleczenia.

Wskazania do wykonania badania:

 • podejrzenie nowotworu,
 • choroby nowotworowe w rodzinie.

Metoda:

 • Immunocytochemia fluorescencyjna ( z ang. Fluorescent Immunocytochemistry; ICC)
 • wysoka czułość badania – 92,1%
 • wysoka swoistość badania – 99,9% (w porównaniu z osobami zdrowymi)

Materiał do wykonania badania:

3 probówki zawierające w sumie 22 ml krwi pełnej pobrane w odpowiedniej kolejności:

 1. 2 ml krwi w probówce SST (probówka do analizy surowicy z żelem oddzielającym),
 2. 2 probówki po 10 ml (razem 20 ml) w probówkach z EDTA.

UWAGA: Nie należy zmieniać kolejności pobierania krwi!!!

Czas oczekiwania na wynik:

 • do 15 dni roboczych

WKRÓTCE W OFERCIE LABORATORIUM BORLAMED!