Wirus HPV

Jednoczesne wykrywanie i identyfikacja 28 różnych genotypów wirusa HPV (19 typów wysokiego i 9 typów niskiego ryzyka) będących najczęstszą przyczyną rozwoju raka szyjki macicy.

Wirus brodawczaka ludzkiego – HPV

Wirus brodawczaka ludzkiego – HPV (Human papilloma virus) jest szeroko rozpowszechniony wśród ludzi. Do zakażenia, które często jest bezobjawowe, może dojść drogą płciową lub w wyniku kontaktu skórnego. Szczególnie niebezpieczne są zakażenia okołoporodowe, które zagrażają zdrowiu i życiu płodu.
Znanych jest około 250 genotypów wirusa HPV, w tym 40 powodujących zakażenia narządów moczowo-płciowych. Większość z nich nie ma znaczenia klinicznego, ponieważ nie powodują objawów i ustępują samoistnie.
Jednakże długotrwała infekcja tzw. genotypem wysokiego ryzyka (onkogennym) może doprowadzić do rozwoju raka szyjki macicy, pochwy lub sromu u kobiet lub raka prącia u mężczyzn. Za zakażenia onkogenne odpowiadają w 70% genotypy 16 i 18 HPV.
Zakażenia wirusami HPV o genotypach tzw. niskiego ryzyka mogą powodować natomiast zmiany skórne objawiające się jako brodawki płciowe oraz kłykciny kolczyste. Są one łatwe do leczenia i nie stanowią ryzyka rozwoju nowotworu.

TEST HPV28 OBEJMUJE

19 typów wysokiego ryzyka: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82
9 typów niskiego ryzyka: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70

Dlaczego warto wykonać test HPV28:

  • pozwala na wykrycie i identyfikację aż 28 typów wirusa HPV z jednej próbki w pojedynczej reakcji
  • najwyższa czułość ~100% (1 kopia DNA/reakcję)
  • możliwość zapobiegnięcia rozwojowi nowotworu narządu rozrodczego oraz jamy ustnej, krtani i gardła

Dlaczego test HPV28 oparty na metodzie Real Time PCR jest skuteczniejszy niż badanie cytologiczne?

Badanie cytologiczne – będące prostym testem diagnostycznym- jest obarczone dużym ryzykiem błędu. Pozwala wykryć wczesne stadium nowotworu szyjki macicy a jego wykrywalność uzależniona jest od doświadczenia osoby przeprowadzającej badanie, dlatego czułość cytologii waha się między 33% a 94%.  Badanie HPV28 oparte na metodzie Real Time PCR cechuje się natomiast bardzo wysoką czułością- blisko 100%, pozwala na wykrycie już 1 kopii wirusa w probówce reakcyjnej.

Kto powinien wykonać test HPV28:

Każda kobieta i mężczyzna aktywni seksualnie, nawet jeśli współżyją tylko z jednym partnerem. badanie szczególnie ważne dla kobiet w ciąży lub planujących powiększenie rodziny

Statystyki:

  • 14 milionów osób rocznie zakaża się wirusem HPV (w skali całego świata)
  • niemal każdy seksualnie aktywny mężczyzna i kobieta przechodzi przynajmniej raz w życiu infekcję wirusem HPV
  • Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), na całym świecie wirusem HPV zakażonych jest 10-20% osób w wieku 15-49 lat, w tym niemal 40% kobiet poniżej 25 r. ż.
  • Za zakażenia onkogenne odpowiadają w 70% genotypy 16 i 18 HPV.
  • Nowotwór narządów płciowych spowodowany przewlekłą infekcją onkogennym typem wirusa HPV jest drugim co do częstości nowotworem powodującym zgon u kobiet poniżej 45 r.ż. (na pierwszym miejscu jest rak piersi i rak płuc)
  • W Polsce na raka szyjki macicy zapada rocznie ok. 3200 kobiet, z czego nawet do 2000 umiera. Spośród wszystkich krajów europejskich, wskaźnik umieralności na raka szyjki macicy jest w Polsce najwyższy i wynosi 5,4 na 100tys. kobiet
  • na raka szyjki macicy na świecie rocznie umiera 500 tys kobiet

Materiał do badań: Wymaz z szyjki macicy, wymaz z jamy ustnej, wymaz z cewki moczowej, wymaz z rowka zażołędnego
Sposób przesłania: temperatura pokojowa
Metodyka badań: jakościowo Real-Time PCR
Czas realizacji: do 10 dni roboczych*
*termin wykonania liczy się od dnia dostarczenia materiału do laboratorium