COVID 19 – aktywna infekcja

COVID 19 – aktywna infekcja

Zakażenie SARS-CoV-2 ma szerokie spektrum kliniczne i może przebiegać bezobjawowo lub wywoływać skąpe, umiarkowane lub ciężkie objawy z niewydolnością wielonarządową. Większość osób zarażonych SARS-CoV-2 doświadcza objawów o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu i zdrowieje bez konieczności specjalistycznego leczenia czy hospitalizacji. Osoby starsze i osoby z problemami zdrowotnymi, takimi jak choroby układu krążenia, cukrzyca, otyłość, przewlekłe choroby serca, płuc, nerek czy nowotwory, są bardziej narażone na powikłania związane z COVID-19.

Wczesna identyfikacja infekcji skutkuje szybszym włączeniem odpowiedniej terapii, co może uchronić pacjenta przed niebezpiecznymi powikłaniami. Pozwala również na ograniczenie transmisji wirusa, dzięki izolacji osoby zakażonej.

Laboratorium BORLAMED w swojej ofercie posiada badania, umożliwiające identyfikację aktywnego zakażenia SARS-CoV-2:

  1. RT-PCR (test PCR) – genetyczny test o wysokiej czułości, identyfikujący obecność RNA koronawirusa SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardzieli. Laboratorium gwarantuje wysoką jakość i wiarygodność wyników, potwierdzoną certyfikatem jakości uzyskanym w związku z uczestnictwem BORLAMED w Międzynarodowym Programie Kontroli Jakości Diagnostyki Molekularnej (ang. Quality Control for Molecular Diagnostics, QCMD).
  2. Test antygenowy – szybki test w kierunku COVID-19. Wynik jest dostępny już po 30 minutach od dostarczenia materiału do naszego Laboratorium.

Badania warto wykonać w szczególności w przypadku wystąpienia objawów, sugerujących możliwość zakażenia SARS-CoV-2, lecz także w sytuacji podejrzenia, że mogło dojść do zakażenia ze względu na kontakt z osobą bezobjawową z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, z osobą chorą na COVID-19, czy też z uwagi na przebywanie w miejscach o wysokim ryzyku zakażenia.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj lub pod numerem telefonu 536 947 487 i 534 630 468.