Genetyka

Czynnik V-Leiden, MTHFR badanie

Zakrzepica, choroba wieńcowa, zawał czy rak to tylko niektóre problemy zdrowotne, które mogą mieć podłoże w mutacjach DNA. Badania genetyczne w kierunku konkretnych mutacji pozwalają ocenić ryzyko zachorowania i wdrożyć odpowiednią profilaktykę i leczenie. Jednym z często sprawdzanych genów jest MTHFR – badanie to wykonują z reguły kobiety w ciąży, gdyż mutacje w nim wywołują m.in. zaburzenia metabolizmu kwasu foliowego. Sprawdzamy również czynnik V Leiden, wpływający na podwyższenie ryzyka nadkrzepliwości krwi.

nazwa testu metoda wykonania badania materiał badany max. termin wykonania (dni robocze) cena zamów test
Trombofilia (F5 V-Leiden) DODATKOWE MUTACJE: H1299R, Y1702C Real-Time PCR krew EDTA, wymaz z jamy ustnej 10 175 zamów
Trombofilia (F2 protrombina) Real-Time PCR krew EDTA, wymaz z jamy ustnej 10 175 zamów
Trombofilia (MTHFR 2 polimorfizmy) Real-Time PCR krew EDTA, wymaz z jamy ustnej 10 150 zamów
Trombofilia- panel podstawowy (MTHFR, F2, F5) 6 MUTACJI Real-Time PCR krew EDTA, wymaz z jamy ustnej 10 450 zamów
Trombofilia – panel rozszerzony (MTHFR, F2, F5, PAI) 7 MUTACJI Real-Time PCR krew EDTA, wymaz z jamy ustnej 10 480 zamów
PAI (mutacja w genie Serpiny) Real-Time PCR krew EDTA, wymaz z jamy ustnej 10 200 zamów
AZF (mikrodelecje w chromosomieY) test RUO Real-Time PCR krew EDTA 10 280 zamów
BRCA1 (5 mutacji) Real-Time PCR krew EDTA, wymaz z jamy ustnej 10 250 zamów
BRCA2 (2 mutacje) Real-Time PCR krew EDTA, wymaz z jamy ustnej 10 200 zamów
Pierwotna nietolerancja laktozy (22018A>G oraz 13910C>T) Real-Time PCR krew EDTA, wymaz z jamy ustnej 10 250 zamów
CELIAKIA (DQ2, DQ8) Real-Time PCR krew EDTA, wymaz z jamy ustnej 10 270 zamów