GENETYKA

Genetyka (od starogreckiego: genesis – „pochodzenie”) to nauka zajmująca się badaniem dziedziczności i zmienności organizmów żywych, które są oparte na informacji zawartej w podstawowych jednostkach dziedziczności – genach. Jej  bardzo dynamiczny rozwój rozpoczął się w 1953 roku, w którym dwaj badacze z Cambridge: James D. Watson i Frances H.C. Crick ogłosili wyniki badań dotyczących struktury DNA. Odkrycie to umożliwiło opracowanie wielu technik laboratoryjnych opartych o analizę kodu genetycznego które znalazły zastosowanie w diagnostyce medycznej. Dzięki zastosowaniu takich metod jak PCR, FISH czy mikroskopowe techniki cytogenetyczne możliwe stało się poznanie przyczyn chorób dziedzicznych występujących u ludzi, na poziomie molekularnym. W obecnych czasach, dzięki stale powiększającej się bazie danych naukowych, jesteśmy w stanie nie tylko zdiagnozować choroby takie jak Zespół Downa, rdzeniowy zanik mięśni czy fenyloketonuria ale również, na podstawie informacji zawartych w DNA pacjenta – określić predyspozycje do zachorowania na raka, wystąpienie chorób układu sercowo – naczyniowego, nietolerancji pokarmowych lub nawet osiągnięć sportowych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą laboratorium BORLAMED.

[1] J. D. Watson and F. H. C. Crick, The structure of DNA, Cold Spring Harb Symp Quant Biol 1953. 18: 123-131