badania genetyczne

Genetyka (od starogreckiego: genesis – „pochodzenie”) to nauka zajmująca się badaniem dziedziczności i zmienności organizmów żywych, które są oparte na informacji zawartej w podstawowych jednostkach dziedziczności – genach. Jej bardzo dynamiczny rozwój rozpoczął się w 1953 roku, w którym dwaj badacze z Cambridge: James D. Watson i Frances H.C. Crick ogłosili wyniki badań dotyczących struktury DNA. Odkrycie to umożliwiło opracowanie wielu technik laboratoryjnych opartych o analizę kodu genetycznego, które znalazły zastosowanie w diagnostyce medycznej. Dzięki wykorzystaniu takich metod jak PCR, FISH czy mikroskopowe techniki cytogenetyczne, możliwe stało się poznanie przyczyn chorób dziedzicznych występujących u ludzi na poziomie molekularnym. W obecnych czasach, dzięki stale powiększającej się bazie danych naukowych, jesteśmy w stanie nie tylko diagnozować choroby, takie jak Zespół Downa, Rdzeniowy Zanik Mięśni czy Fenyloketonuria, ale również, na podstawie informacji zawartych w DNA pacjenta – określić predyspozycje do zachorowania na raka, wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego czy nietolerancji pokarmowych.

DNA test tube and cotton swab, wipe test
Laboratorium BORLAMED posiada w ofercie szeroki zakres specjalistycznych badań genetycznych.

OFERTA BADAŃ GENETYCZNYCH:

[1] J. D. Watson and F. H. C. Crick, The structure of DNA, Cold Spring Harb Symp Quant Biol 1953. 18: 123-131