układ pokarmowy

Dolegliwości dotyczące przewodu pokarmowego dotykają coraz liczniejszej grupy osób. Do najczęściej zgłaszanych przez pacjentów objawów należą: biegunki, bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia, kolki jelitowe, gazy. Przyczyn tego typu dolegliwości może być wiele, m. in. nieprawidłowa dieta, alergie i nadwrażliwości pokarmowe, nieprawidłowości składy mikroflory jelit, zakażenia bakteryjne i pasożytnicze.

Pasożyt (z języka greckiego parásitos, oznaczającego „spożywającego przy stole innego”) to organizm, który żyje na lub w organizmie żywiciela i otrzymuje pożywienie od żywiciela lub na jego koszt. Według CDC (ang. Centers for Disease Control and Prevention) Istnieją trzy główne klasy pasożytów, które mogą wywoływać choroby u ludzi: pierwotniaki, robaki (m. in. nicienie, tasiemce) i pasożyty zewnętrzne [2]. Parazytozy przewodu pokarmowego są jednymi z najczęstszych chorób na świecie. Choć dotyczą one w szczególności krajów tropikalnych i subtropikalnych, to w obserwowanej w dzisiejszych czasach zwiększonej skali podróży do krajów Trzeciego Świata – turystycznie i zawodowo oraz masowej imigracji ludności do krajów Europy Zachodniej i Środkowej, problem zakażeń pasożytnicznych dotyka coraz częściej również mieszkańców Europy, w tym Polski.

W ofercie laboratorium BORLAMED znajdą Państwo szeroki zakres badań, dotyczących infekcji pasożytniczych i bakteryjnych, a także innych badań których wyniki mogą być pomocne w określeniu przyczyny dolegliwości ze strony układu pokarmowego.
Istnieje możliwość wykonania różnych pakietów badań, których szczegółowy opis znajdą Państwo w naszym sklepie.

[1] de N.R., Chan M.S., Bundy D.A. Morbidity and mortality due to ascariasis: re-estimation and sen-sitivity analysis of global numbers at risk. Tropical Medicine and International Health 1997; 2: 519–528. Silva

[2] https://www.cdc.gov/parasites/about.html