PRZEGLĄD STANU ZDROWIA

Wiele zaburzeń stanu zdrowia czy chorób przebiega przez pewien czas bezobjawowo, ale ich zbyt późne zdiagnozowanie zmniejsza skuteczność leczenia i szanse na powrót do zdrowia. Dlatego warto regularnie sprawdzać swój stan zdrowia. Tak, jak okresowo wykonujemy przeglądy stanu technicznego naszych samochodów – tak samo warto przeprowadzać regularne przeglądy swojego stanu zdrowia.

Przygotowaliśmy dla Państwa kilkanaście pakietów badań diagnostycznych, które pozwalają na ocenę ogólnego stanu zdrowia, funkcjonowania wątroby, nerek, trzustki i innych narządów, ocenę stanu gospodarki hormonalnej, ryzyka miażdżycy, czy chorób cywilizacyjnych.

Zawartość badań w pakietach jest dostosowana do potrzeb, związanych z wiekiem i związanych ze zróżnicowanego ryzyka wystąpienia określonych zaburzeń czy schorzeń.

Zapraszamy na stronę internetową: https://borlamed.pl/kategoria-produktu/przeglad-stanu-zdrowia/ oraz do kontaktu telefonicznego, w czasie którego można ustalić jakie pakiety badań będą dla Państwa najkorzystniejsze, umówić się na badanie i ustalić wszelkie szczegóły.

Uwaga: W razie wykrytych nieprawidłowości w zakresie badanych parametrów może być konieczna konsultacja lekarska i/lub wykonanie badań dodatkowych, pozwalających na ustalenie przyczyn odnotowanych zaburzeń.