Infekcje Pasożytnicze

Dolegliwości dotyczące przewodu pokarmowego dotykają coraz liczniejsze grono osób. Do najczęściej zgłaszanych przez pacjentów objawów należą: biegunki, bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia, kolki jelitowe, gazy. Przyczyn tego typu dolegliwości może być wiele, m.in. nieprawidłowa dieta, alergie i nadwrażliwości pokarmowe, a także nieprawidłowy skład mikroflory jelit, zakażenia bakteryjne i pasożytnicze.

Pasożyt (z języka greckiego parásitos, oznaczający „spożywającego przy stole innego”) to organizm, który żyje na lub w ciele żywiciela i otrzymuje od niego pożywienie. Według CDC (ang. Centers for Disease Control and Prevention) istnieją trzy główne klasy pasożytów, które mogą wywoływać choroby u ludzi: pierwotniaki, robaki (m.in. nicienie, tasiemce) i pasożyty zewnętrzne [2]. Parazytozy przewodu pokarmowego są jednymi z najczęstszych chorób na świecie. Choć
dotyczą one w szczególności krajów tropikalnych i subtropikalnych, to w zwiększonej obecnie skali podróży do krajów Trzeciego Świata – turystycznie i zawodowo – oraz masowej imigracji ludności do krajów Europy Zachodniej i Środkowej, problem zakażeń pasożytniczych dotyka coraz częściej również mieszkańców Europy, w tym Polski.

Oferta laboratorium BORLAMED obejmuje badanie na obecność pasożytów i infekcji bakteryjnych, a także przeprowadzenie innych testów, których wyniki mogą być pomocne w określeniu przyczyny dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Istnieje możliwość wykonania różnych pakietów badań – jednym z nich jest badanie kału. Wyniki testów na pasożyty otrzymują Państwo już w ciągu kilku dni. Więcej informacji znaleźć można w opisie każdego z dostępnych zestawów.

[1] de N.R., Chan M.S., Bundy D.A. Morbidity and mortality due to ascariasis: re-estimation and sen-sitivity analysis of global numbers at risk. Tropical Medicine and International Health 1997; 2: 519–528. Silva

[2] https://www.cdc.gov/parasites/about.html