Diagnostyka infekcji układu oddechowego

 

Oferujemy badania ułatwiające poznanie przyczyn infekcji układu oddechowego, co może zwiększyć skuteczność ich leczenia. Wyniki testów uzyskają Państwo w ciągu jednego dnia, a przy wyborze wariantu „na cito” już po kilku godzinach. Infekcje układu oddechowego to jedne z najczęściej występujących schorzeń, które dotykają ludzi na całym świecie. W przypadku takich zakażeń niezwykle ważne jest, aby szybko i skutecznie zdiagnozować chorobę oraz wdrożyć odpowiednie leczenie. Niewłaściwa terapia lub zbyt późne jej rozpoczęcie może skutkować poważnymi powikłaniami. Z tego względu warto wykonać badania, które pozwolą na dokładną identyfikację patogenów wywołujących infekcję.

 

Testy wykorzystywane w diagnostyce infekcji układu oddechowego

W przypadku infekcji układu oddechowego najczęściej wykonywanymi testami laboratoryjnymi są badania różnicujące zakażenia wirusowe i bakteryjne. Analizy te są szczególnie ważne, ponieważ leczenie chorób wirusowych i bakteryjnych przebiega w inny sposób. W przypadku infekcji bakteryjnej konieczne jest stosowanie antybiotyków, które zazwyczaj nie są wskazane przy zarażeniu wirusem. Kolejnymi ważnymi analizami laboratoryjnymi są badania umożliwiające identyfikację gatunku patogenu wywołującego infekcję. Nasze laboratorium wykonuje badania wykrywające przyczyny infekcji dróg oddechowych metodą Real-Time PCR o wysokiej czułości, a także szybkie testy antygenowe na COVID.

 

Dlaczego warto wykonać badania różnicujące patogeny układu oddechowego?

Identyfikacja patogenu, który wywołał infekcję, ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia odpowiedniej terapii. Jest to szczególnie istotne przy infekcjach bakteryjnych, gdyż coraz więcej szczepów bakterii jest odpornych na antybiotyki o szerokim spektrum działania. Antybiotyki, które nie zwalczą drobnoustrojów wywołujących infekcję, mogą negatywnie wpłynąć na mikroflorę jelitową i osłabić odporność, zamiast wspierać walkę organizmu z chorobą. Z tego powodu antybiotykoterapia powinna być precyzyjnie dobrana i ukierunkowana na konkretną bakterię wykrytą u danej osoby; leczenie nie powinno trwać zbyt długo, aby nie doprowadziło do zniszczenia naturalnie występujących w przewodzie pokarmowym bakterii, wspierających odporność organizmu przeciw patogenom.

Identyfikacja bakterii powodujących infekcję dróg oddechowych umożliwia dokładne określenie, jaki preparat farmakologiczny powinien zostać zastosowany w leczeniu danej infekcji. Dzięki temu można wyeliminować konieczność próbowania różnych leków, co skraca czas trwania antybiotykoterapii oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Wprowadzenie celowanej terapii farmakologicznej – ukierunkowanej na konkretny patogen – przyczynia się do szybszego powrotu Pacjenta do zdrowia. Oprócz tego minimalizuje ryzyko poważnych powikłań przy chorobach przewlekłych oraz pozwala na oszczędności finansowe, dzięki temu, że stosowany jest jeden celowany lek, a nie kilka preparatów o szerokim spektrum działania.

Badania przyczyn infekcji układu oddechowego to ważny element walki z chorobami zakaźnymi. Testy pozwalają na szybką identyfikację patogenu, a dzięki temu redukcję ryzyka rozprzestrzeniania się groźnych, wysoko zaraźliwych infekcji.