Diagnostyka koronawirusa – oferta dla pracodawcy

Diagnostyka koronawirusa – oferta dla pracodawcy

Pandemia COVID wprowadziła w zupełnie nowym wymiarze poczucie niepokoju i niepewności, co ma działanie niezwykle stresogenne. Stres negatywnie wpływa na efektywność pracy, co zostało wykazane w wielu badaniach naukowych. Wiedza, dotycząca odporności pracowników przeciw COVID-19, wytworzonej na skutek objawowego/ bezobjawowego przebycia zakażenia i/lub przyjęcia preparatu mającego na celu wytworzenie odporności przeciw COVID-19, może istotnie zmniejszyć poziom stresu, przyczyniając się do poprawy wydajności pracy, zmniejszenia absencji, jednocześnie wzmacniając pozytywny wizerunek pracodawcy.
Odporność przeciw SARS-CoV-2 może być oceniona na podstawie badania wytworzonych przeciwciał (odpowiedź humoralna) oraz limfocytów T pamięci (odpowiedź komórkowa). Jednoczesna ocena tych dwóch rodzajów odpowiedzi immunologicznej daje obraz odporności przeciw COVID-19.

Laboratorium BORLAMED poleca pakiet badań obejmujący:

  1. Badania przeciwciał (IgG, IgM) przeciw SARS-CoV-2 – metoda ELISA. Uwaga: U części ozdrowieńców z COVID-19 oraz osób zaszczepionych specyficzne przeciwciała nie są wykrywalne lub stosunkowo szybko zanikają.
  2. Badania odpowiedzi komórkowej (test IGRA), związanej z aktywnością limfocytów T.

Jeżeli są Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu. Chętnie udzielimy wszelkich dodatkowych informacji na temat oferowanych badań.

Jesteśmy również otwarci na przeprowadzenie webinarium/ seminarium dla Państwa oraz dla pracowników Państwa Firmy, dotyczącego mechanizmów odporności przeciwwirusowej/przeciw COVID-19 oraz metod zapobiegania infekcji COVID-19, w tym poprzez szczepienia oraz wzmacnianie naturalnej odporności przeciwwirusowej. Webinaria/ seminaria byłyby przeprowadzone przez osoby posiadające specjalizację w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej, laboratoryjnej immunologii medycznej oraz stopień naukowy dr hab. n. med., mające duże doświadczenie w zakresie działalności dydaktycznej oraz naukowej, realizowanej w instytutach naukowo-badawczych oraz na uczelniach wyższych.