DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA PASOŻYTÓW PRZEWODU POKARMOWEGO – BADANIA KAŁU

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA PASOŻYTÓW PRZEWODU POKARMOWEGO – BADANIA KAŁU

Inwazję pasożytów przewodu pokarmowego rozpoznaje się głównie na podstawie badania kału.

Przy pomocy tak zwanych metod koproskopowych można wykryć trofozoity oraz cysty pierwotniaków, a także jaja, larwy i postacie dorosłe robaków.
Na podstawie liczby jaj wykrytych w kale można w przybliżeniu określić intensywność infekcji pasożytniczych.

Opracowano różne metody ilościowego badania kału, jednak ich wartość jest, niestety, niewielka. Wiąże się to z właściwościami fizjologicznymi samych pasożytów (np. okresowe, a nawet dzienne wahania jajeczkowania robaków), różną ilością wydalanego dziennie kału, jego różną konsystencją, a także z błędami wynikającymi z samych metod.
W przypadku badań dotyczących większości pasożytów przewodu pokarmowego kał należy przebadać najlepiej bezpośrednio po pobraniu (do kilkudziesięciu minut), gdyż zawarte w nim pierwotniaki, zwłaszcza trofozoity, szybko ulegają zniszczeniu lub deformacjom uniemożliwiającym rozpoznanie. Trofozoity giną w kale stosunkowo szybko, w związku z czym ujemny wynik badania kału wykonanego po upływie 24 godzin od chwili pobrania materiału jest niemiarodajny.

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA PASOŻYTÓW PRZEWODU POKARMOWEGO – BADANIA KAŁU

Badanie mikroskopowe stolca powinno być wykonane kilkukrotnie w kolejnych dniach, gdyż skuteczność jednorazowego badania jest stosunkowo niska.
Niestety nawet trzykrotne pobranie próbki kału nie daje pewności, że uda się wykryć zakażenie (np. próbki mogły zostać pobrane poza okresem składania przez pasożyty jaj).
Tradycyjne metody badań przy użyciu technik mikroskopowych są czasochłonne i mało czułe.

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA PASOŻYTÓW PRZEWODU POKARMOWEGO – BADANIA KAŁU

Najbardziej skuteczne w wykrywaniu pasożytów są metody molekularne.

Są one nieocenione w identyfikacji patogenów układu pokarmowego i w postawieniu właściwego rozpoznania. Metody te są uznane za najdokładniejsze w wykrywaniu chorób pasożytniczych u ludzi, aczkolwiek wciąż są one stosunkowo rzadko stosowane ze względu na relatywnie wysokie koszty.

Metody molekularne pozwalają na wykrywanie materiału genetycznego patogenów, co ma szczególne znaczenie w przypadku identyfikacji wirusów, bakterii czy pasożytów.

Zalety diagnostyki chorób pasożytniczych metodą Real-Time PCR:

  • brak konieczności natychmiastowego dostarczenia materiału na badania (możliwość przechowania pobranych próbek kału w temperaturze 4 st. C przez kilka dni)
  • wysoka czułość (wystarczy obecność tylko 4 kopii DNA w badanej próbce aby możliwe było wykrycie patogenu),
  • wysoka specyficzność (pewność przynależności gatunkowej stwierdzonego pasożyta),
  • krótki czas oczekiwania na wynik (do 5 dni roboczych).

Laboratorium Borlamed oferuje wykonanie badań diagnostycznych w kierunku infekcji pasożytniczych metodami molekularnymi. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www: https://borlamed.pl/badania-kalu-na-obecnosc-pasozytow/
Na tej samej stronie jest też możliwość zakupienia wybranych badań.
W razie pytań czy wątpliwości zapraszamy do kontaktu mailowego laboratorium@borlamed.pl lub telefonicznego 536947487.