Osoby przeprowadzające testy na covid

Jak wyglądają testy z krwi na alergię?

Alergia to nadwrażliwość organizmu na określone substancje, które są obojętne dla większości ludzi. Jej objawy bywają uciążliwe, a w niektórych przypadkach alergia może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Aby wdrożyć skuteczną terapię, konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej diagnostyki. W tym celu stosuje się różnego rodzaju badania alergiczne, w tym także te oparte na wykorzystaniu próbki krwi. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej badaniom alergicznym z krwi, takim jak testy wykrywające IgE oraz testy molekularne.

Jak wyglądają testy z krwi na alergię?
  • Testy wykrywające IgE

Immunoglobulina E (IgE) to przeciwciało, które odgrywa kluczową rolę w reakcjach alergicznych. W wyniku kontaktu z alergenami organizm produkuje specyficzne przeciwciała odpowiedzialne za wystąpienie reakcji uczuleniowej. Testy wykrywające IgE opierają się na badaniu krwi pacjenta pod kątem obecności specyficznych immunoglobulin E. Do badania konieczne jest pobranie próbki krwi, którą poddaje się odpowiednim testom serologicznym. Jeśli w próbce znajdują się przeciwciała IgE swoiste dla danego alergenu, następuje reakcja, którą można wykryć przy użyciu specjalnych odczynników laboratoryjnych. Im większe stężenie immunoglobulin E swoistych dla danego alergenu znajduje się w próbce krwi, tym wyższe jest prawdopodobieństwo, że dana osoba jest uczulona na tę substancję.

  • Testy molekularne

Testy molekularne, zwane również testami wieloparametrowymi, pozwalają na jeszcze bardziej szczegółową analizę przyczyn alergii. Polegają one na badaniu odpowiedzi organizmu na poszczególne białka obecne w alergenach. Dzięki temu można określić nie tylko to, na jaką substancję pacjent jest uczulony, ale także jak silna może być reakcja alergiczna prowadząca do objawów. Zastosowanie technik molekularnych daje możliwość ilościowej analizy przeciwciał IgE pojawiających się w surowicy na skutek kontaktu z alergenem. Co więcej, tego typu testy umożliwiają różnicowanie alergii pierwotnych i krzyżowych. To z kolei może korzystnie wpłynąć na skuteczność leczenia alergii. Testy molekularne pozwalają też na oszacowanie prawdopodobieństwa uzyskania tolerancji na dane antygeny, a także na opracowanie dostosowanych do konkretnego pacjenta zaleceń dietetycznych.

Jak wyglądają testy z krwi na alergię?

Kiedy warto wykonać badania alergiczne z krwi?

Badania alergiczne z krwi są szczególnie polecane w sytuacjach, gdy tradycyjne metody diagnostyczne, takie jak testy skórne, nie mogą być zastosowane ze względu na różnorodne ograniczenia. Przykłady takich sytuacji to m.in. ciąża, okres karmienia, niemożność wyłączenia leków przeciwhistaminowych czy obecność zmian uniemożliwiających przeprowadzenie testów skórnych. Warto wykonać test z krwi na alergie, gdy objawy występują u pacjenta przez cały rok, a nie tylko w określonym sezonie pylenia. Wówczas badania mogą pomóc w precyzyjnym określeniu przyczyny dolegliwości oraz wdrożeniu odpowiedniej terapii. Innym powodem, dla którego warto rozważyć wykonanie badań alergicznych z krwi, jest podejrzenie tzw. alergii krzyżowej. W takim przypadku organizm może reagować na różne alergeny o zbliżonej strukturze białek (np. pokarmowe i pyłki roślin), co może utrudniać postawienie precyzyjnej diagnozy.

Zalety testów z krwi

Testy z krwi na alergię są uważane za dokładniejsze niż testy skórne, które polegają na naskórnym podaniu alergenu. Badania pozwalają na wykrycie uczulenia nawet w przypadku niewielkich ilości przeciwciał IgE, co sprawia, że są one szczególnie użyteczne przy diagnozowaniu alergii. Testy z krwi na alergię można wykonać bez skierowania od lekarza, co oznacza, że pacjent może sam zdecydować się na przeprowadzenie tego badania. Dla pełnej diagnostyki alergii warto skonsultować się z lekarzem alergologiem, który będzie mógł ocenić wyniki badania oraz zaproponować odpowiednią terapię. Badania alergiczne z krwi w odróżnieniu od testów skórnych i prób prowokacyjnych nie wymagają odstawienia preparatów antyhistaminowych, przed badaniem trzeba jednak poinformować laboranta o przyjmowanych lekach i chorobach przewlekłych.
Podsumowując, badania alergiczne z krwi, takie jak testy wykrywające IgE oraz testy molekularne, stanowią ważne narzędzie diagnostyczne, umożliwiające identyfikację przyczyn alergii. Warto rozważyć ich wykonanie zwłaszcza w przypadku, gdy inne metody diagnostyczne są niemożliwe do zastosowania lub nie przynoszą jednoznacznego wyniku.