Oferta badań dla Firm

Szanowni Państwo Pracodawcy,

obecnie obawa o zdrowie swoje i najbliższych dotyczy znacznej części społeczeństwa – i wielu Państwa Pracowników.

Laboratorium BORLAMED opracowało specjalne pakiety badań, pozwalających na ocenę ogólnego stanu zdrowia, funkcjonowania wątroby, nerek, trzustki i innych narządów, ocenę stanu gospodarki hormonalnej, ryzyka miażdżycy, chorób układu sercowo-naczyniowego i wiele innych.

W pakietach zawarte są badania, odpowiednie dla kobiet i mężczyzn, dostosowane do wieku.

Tak, jak okresowo wykonujemy przeglądy stanu technicznego naszych samochodów – tak samo warto przeprowadzać regularne przeglądy swojego stanu zdrowia.

Wiele zaburzeń stanu zdrowia czy chorób przebiega przez pewien czas bezobjawowo, ale ich zbyt późne zdiagnozowanie zmniejsza skuteczność leczenia i szanse na powrót do zdrowia. Dlatego warto stan zdrowia sprawdzać regularnie.

Dokonanie przeglądu stanu zdrowia może pozwolić na większe poczucie bezpieczeństwa i komfortu Państwu jako Pracodawcom, a także Pracownikom.

Informacje na temat dostępnych pakietów badań można znaleźć na stronie internetowej:
https://borlamed.pl/kategoria-produktu/przeglad-stanu-zdrowia/

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, w czasie którego można ustalić szczegóły badań i współpracy:

536 947 487 (w godz. 8:00 – 17:00)
534 630 468 (w godz. 8:00 – 17:00)