Oferta badań dla Firm

Oferta badań dla Firm

Szanowni Państwo Pracodawcy,

obecnie obawa o zdrowie swoje i najbliższych dotyczy znacznej części społeczeństwa – i wielu Państwa Pracowników. Z tego powodu przygotowaliśmy bogatą ofertę badań laboratoryjnych dla firm. Obejmuje ona zróżnicowane testy pomocne w ocenie prawidłowości funkcjonowania organizmu, diagnostyce wielu chorób oraz zapobieganiu im. Dokonanie przeglądu stanu zdrowia może przyczynić się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa zarówno Pracodawców, jak i Pracowników.

Pakiety badań dla każdego

Laboratorium BORLAMED opracowało specjalne pakiety badań diagnostycznych pozwalających na ocenę ogólnego stanu zdrowia, funkcjonowania wątroby, nerek, trzustki i innych narządów, ocenę stanu gospodarki hormonalnej, ryzyka miażdżycy, chorób układu sercowo-naczyniowego, badanie odpowiedzi immunologicznej na COVID-19 i wiele innych. W pakietach zawarte są badania odpowiednie dla kobiet i mężczyzn, dostosowane do wieku i potrzeb. Wykonujemy testy wchodzące w skład badań okresowych dla przedstawicieli różnych branż.

Dlaczego warto skorzystać z oferty badań dla firm?

Tak, jak okresowo wykonuje się przeglądy stanu technicznego samochodów – tak samo warto przeprowadzać regularne przeglądy swojego stanu zdrowia. Wiele zaburzeń stanu zdrowia czy chorób przebiega przez pewien czas bezobjawowo, ale ich zbyt późne zdiagnozowanie zmniejsza skuteczność leczenia i szanse na powrót do zdrowia. Dlatego warto stan zdrowia sprawdzać regularnie. Korzystając z naszej oferty dla firm, mogą Państwo zapewnić swoim pracownikom dostęp do kompleksowych badań profilaktycznych i diagnostycznych w konkurencyjnych cenach.

Informacje na temat dostępnych pakietów badań można znaleźć na stronie internetowej:
https://borlamed.pl/kategoria-produktu/przeglad-stanu-zdrowia/

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, w czasie którego można ustalić szczegóły badań i współpracy:

536 947 487 (w godz. 8:00 – 17:00)
534 630 468 (w godz. 8:00 – 17:00)