Badania dodatkowe, których wyniki są przydatne w diagnostyce i monitorowaniu skuteczności leczenia boreliozy

19,00 79,00 

Materiał do badania: surowica

Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień roboczy

Badania dodatkowe, których wyniki są przydatne w diagnostyce i monitorowaniu skuteczności leczenia boreliozy:

1.Enzymy wątrobowe: ALT + AST

  • cena badania: 38,00 zł

2. Białka ostrej fazy (CRP, SAA)

Białko C-reaktywne (CRP)

  • cena badania: 25,00 zł

Surowiczy amyloid A (SAA)

  • cena badania: 79,00 zł

3. Morfologia krwi, w tym WBC

  • cena badania: 20,00 zł

4. OB – odczyn Biernackiego

  • cena badania: 19,00 zł

Materiał do badania:

  • surowica

Czas oczekiwania na wynik:

  • 1 dzień roboczy