KKI – badanie przeciwciał klasy IgM i IgG, obecnych w postaci związanej z antygenem w krążących kompleksach immunologicznych

460,00 

Metoda wykonania badania: Western Blot

Materiał badany: surowica

Czas oczekiwania na wynik badania: 7 dni roboczych

UWAGA! Badanie dostępne tylko w punktach pobrań w Warszawie.

 BORELIOZA – najczęściej rozpoznawana choroba zakaźna przenoszona przez kleszcze. Dane epidemiologiczne wykazują stały wzrost liczby zachorowań na boreliozę w Polsce.

Objawy choroby mogą dotyczyć wielu układów, często są one bardzo  zróżnicowane i  niejednoznaczne.

Może się zdarzyć sytuacja, w której obecność przeciwciał klasy IgG i/lub IgM nie może być wykryta w testach ELISA czy Western Blot pomimo toczącego się zakażenia. Może to być spowodowane związaniem tych przeciwciał w tzw. krążące kompleksy immunologiczne (KKI).

Badanie KKI. Borelioza wykryta na wczesnym etapie

Kompleksy immunologiczne są fizjologicznymi strukturami, które powstają w ustroju w wyniku połączenia przeciwciał z obcą cząsteczką (antygenem). Nadmiar kompleksów immunologicznych, składających się z antygenów krętków Borrelia burgdorferi oraz specyficznych dla nich przeciwciał, może uniemożliwiać ich wykrycie za pomocą metod serologicznych. Obecność takich kompleksów we krwi obwodowej przemawia za aktywną postacią choroby. Wykrycie przeciwciał obecnych w kompleksach immunologicznych jest możliwe po ich uprzednim uwolnieniu z tych kompleksów dzięki zastosowaniu odpowiednich odczynników chemicznych.

Istnieje możliwość wykonania badania w kierunku obecności przeciwciał związanych w KKI w zakresie obu klas (IgG i IgM) lub tylko jednej z nich. Przeciwciała IgG/IgM są w stanie wykazać, czy borelioza jest chorobą aktywną, bądź całkowicie wykluczyć jej obecność w organizmie. Do tego niezbędny jest test.

Cel badania:

  • wykluczenie lub potwierdzenie aktywnej choroby boreliozy w przypadku negatywnych wyników rutynowych badań serologicznych w kierunku obecności przeciwciał, swoistych dla antygenów krętków rodzaju Borrelia
  • oznaczenie specyficzności przeciwciał powstających w trakcie zakażenia, związanych w kompleksy immunologiczne w wyniku nadmiaru antygenu

Kiedy wykonać badanie?

  • w przypadku trudności diagnostycznych boreliozy i negatywnych wyników rutynowych testów serologicznych oraz gdy zawodzą inne rodzaje testów

Metoda badania:

  • Western Blot
  • wysoka specyficzność: 99,4% klasa IgG, 100% klasa IgM

Profesjonalne badanie. Borelioza (IgG/IgM) na podstawie obecności patogenów

Diagnostyka za pomocą testów wykonywanych metodą Western Blot to wysokospecyficzne testy potwierdzenia w diagnostyce boreliozy. Oparte są o reakcję immunologiczną przeciwciał, zawartych w krwi obwodowej pacjenta, z naniesionymi na błonę nitrocelulozową wysokospecyficznymi białkowymi antygenami rekombinowanymi, charakterystycznymi dla krętków Borrelia: OspC, OspA, p100, p18, VIsE , p58, p41, p39, p18.

Materiał do wykonania badania:

  • surowica

Czas oczekiwania na wynik badania:

  • 7 dni roboczych