CINTEC Plus p16/Ki67 + HPV14 (Genotypowanie 14 typów wirusa HPV – wysokiego ryzyka)

410,00 

Metoda: Immunocytochemia + Real – Time PCR

Materiał do badania: Płynna cytologia + wymaz urogenitalny, płynna cytologia, wymaz z jamy ustnej

Czas oczekiwania na wynik: Do 21 dni roboczych

Pakiet badań składający się z:

  • CINTEC Plus p16/Ki67 – badania wykonywanego w celu pogłębienia diagnostyki w kierunku zmian przedrakowych i raka szyjki macicy;
  • HPV14 – identyfikacji 14 genotypów wirusa HPV (ang. Human Papilloma Virus, wirus brodawczaka ludzkiego).
    Jednoczesne wykrywanie i genotypowanie 14 różnych genotypów wirusa HPV wysokiego ryzyka rozwoju raka szyjki macicy.
    Badane genotypy wirusa HPV: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68.

Cel badania:

  • Identyfikacja biomarkerów wczesnej fazy nowotworzenia – białek p16 i Ki-67 oraz identyfikacja materiału genetycznego wirusa HPV w organizmie pacjenta i określenie genotypu zidentyfikowanego wirusa.

Metoda:

  • Immunocytochemia + Real – Time PCR

Materiał do badania:

  • Płynna cytologia + wymaz urogenitalny, płynna cytologia, wymaz z jamy ustnej

Czas oczekiwania na wynik:

  • Do 21 dni roboczych