EPX – Eozynofilowe białko X

160,00 

Metoda wykonania badania: ELISA

Materiał badany: kał

Czas oczekiwania na wynik:

 • 7 dni roboczych

Eozynofilowe białko X – EPX:

 • białko o właściwościach cytotoksycznych,
 • wydzielane przez zaktywowane eozynofile w reakcji obronnej przed bakteriami i pasożytami,
 • marker oceny reakcji zapalnych w jelicie.

Podwyższone stężenie EPX w kale stwierdzono w przebiegu astmy oskrzelowej, chorób o podłożu alergicznym i autoimmunologicznym oraz w trakcie infekcji pasożytniczej.

W chorobie Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego występuje bezpośrednia korelacja pomiędzy stężeniem EPX, a aktywnością choroby. Jeżeli podczas kontroli stwierdza się wzrost stężenia EPX – może to wskazywać na nadchodzący nawrót choroby.

Cel badania:

 • ilościowe oznaczenie stężenia eozynofilowego białka X

Kiedy wykonać badanie?

 • nieswoiste zapalenie jelita grubego – choroba Leśniowskiego-Crohna
 • różnicowanie pomiędzy alergią pokarmową a nietolerancją pokarmową
 • ocena skuteczności diety eliminacyjnej
 • ocena stanu zapalnego
 • podejrzenie infekcji pasożytniczej

Metoda badania:

 • ocena ilościowa metodą ELISA

Materiał badany:

 • kał

Czas oczekiwania na wynik badania:

 • 7 dni roboczych