Ocena Stanu Zdrowia: Osoby w wieku 30-40 lat

167,00 

Materiał do badania: krew żylna + mocz

Czas oczekiwania na wynik: ok. 24h

UWAGA! Badanie dostępne tylko w punktach pobrań w Warszawie.

Osobom w wieku 30-40 lat proponujemy zestaw badań, w skład którego wchodzą:

  • Morfologia – ocena jakościowa i ilościowa składu i morfologii krwi obwodowej; analiza krwinek: czerwonych (erytrocytów), białych (kilku frakcji) oraz płytek krwi (trombocytów); podstawowe przesiewowe badanie krwi o zastosowaniu profilaktycznym i diagnostycznym;
  • OB – odczyn Biernackiego – przesiewowe, nieswoiste badanie, pozwalające na wykrywanie i monitorowanie przewlekłych stanów zapalnych organizmu – podwyższona wartość OB jest związana m.in. ze zwiększonym ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego;
  • Glukoza – podwyższony poziom glukozy może być związany z miażdżycą, cukrzycą i zwiększonym ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego;
  • Lipidogram – w tym: całkowity cholesterol, cholesterol LDL (z ang. low-density lipoproteins, lipoproteiny o niskiej gęstości, tzw. zły cholesterol), HDL (z ang. high-density lipoproteins, lipoproteiny o wysokiej gęstości, tzw. dobry cholesterol) i trójglicerydy (podwyższony poziom trójglicerydów grozi miażdżycą i zwiększa ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego);
  • Badanie ogólne moczu – podstawowe badanie o charakterze przesiewowym, wykonywane w celu rozpoznania chorób nerek i dróg moczowych oraz identyfikacji zaburzeń wewnątrzustrojowych przemian metabolicznych wpływających na skład moczu;
  • Badanie poziomu elektrolitów (sód, potas, chlorki) – niezbędne w organizmie jony soli; nieprawidłowe stężenie elektrolitów może odpowiadać m.in. za skurcze mięśni, obrzęki kończyn dolnych, zwiększoną męczliwość, nieprawidłowe ciśnienie krwi, zaburzenia rytmu serca.

Materiał do badania:

  • krew żylna + mocz

Czas oczekiwania na wynik:

  • ok. 24h