SARS-CoV-2, RSV czy Grypa? Jeden test – Jedna próbka – Jeden wymaz z nosogardzieli.

Podczas gdy infekcje dróg oddechowych występują przez cały rok, obserwuje się znaczny ich wzrost w miesiącach jesienno-zimowych.
Grypa, COVID-19 i choroba spowodowana zakażenie syncytialnym wirusem oddechowym (RSV) są wysoce zaraźliwymi chorobami dróg oddechowych wywołanymi przez wirusy. Możliwe jest zakażenie tej samej osoby przez wiele wirusów w tym samym czasie.


Identyfikacja wirusa/-ów odpowiedzialnych za infekcje dróg oddechowych jest ważna dla ustalenia optymalnych metod leczenia. Wczesna identyfikacja przyczyny zakażenia dróg oddechowych pozwala na szybsze włączenie odpowiedniego leczenia, co może uchronić pacjenta przed niebezpiecznymi powikłaniami.
Według CDC (ang. Centers for Diesease Control and Prevention; Centrum Kontroli i Prewencji Chorób) grypa, COVID-19 i zakażenie RSV mają bardzo podobne objawy i tylko na ich podstawie może być trudno określić, który z nich odpowiada za wywołaną infekcje. Wszystkie trzy wirusy mogą powodować:


– Biegunkę
– Ból gardła
– Ból mięśni
– Bóle głowy
– Dreszcze
– Duszność
– Gorączkę
– Kaszel
– Katar
– Wymioty
– Zmęczenie


Ponadto zakażenia wywołane tymi wirusami mogę być przyczyną wielu komplikacji:
– infekcje wtórne (infekcje bakteryjne lub grzybicze)
– niewydolność wielonarządowa (niewydolność oddechowa, niewydolność nerek)
– ostra niewydolność oddechowa
– pogorszenie przewlekłych stanów chorobowych obejmujących płuca, serce, układ nerwowy lub cukrzycę
– sepsa
– udar
– zapalenie serca, mózgu lub tkanki mięśniowej
– zawał serca


Ponieważ objawy wywoływane przez różne wirusy są tak podobne, najlepszym sposobem na dokładne określenie rodzaju infekcji jest wykonanie badania: Podstawowy panel wirusowych infekcji układu oddechowego, które można znaleźć w ofercie BORLAMED. Badanie wykonywane jest metodą Real-Time PCR i określa, czy infekcja wywołana jest przez koronawirusa SARS-CoV-2, wirusa grypy A/B czy przez syncytialnego wirusa oddechowego (RSV). Metoda oparta jest na analizie RNA diagnozowanych patogenów i charakteryzuje się wysoką czułością i specyficznością.

Przejdź do produktu: Panel wirusowych infekcji układu oddechowego – rozszerzony (SARS-CoV-2 + grypa A/B + RSV A/B)