Co to jest kariotyp?

Co to jest kariotyp?

Kariotyp to układ chromosomów występujących w jądrze komórki, charakterystyczny dla każdego organizmu żywego. Jego analiza jest niezwykle istotna z punktu widzenia genetyki, biologii molekularnej oraz medycyny, gdyż pozwala na poznanie podstawowych jednostek dziedziczności, jakimi są chromosomy. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej zagadnieniu kariotypu, jego strukturze oraz znaczeniu. Organizacja materiału genetycznego Komórki każdego organizmu zawierają…