Pasożyty Lamblie (Giardia lamblia) – badanie

200,00 

Metoda wykonania badania: Real-Time PCR

Materiał badany: kał

Czas oczekiwania na wynik:

 • 5 dni roboczych

Czas oczekiwania na wynik:

Tryb normalny – max. 5 dni roboczych

Tryb przyspieszony (cito) – do 1 dnia roboczego

Badanie molekularne (Real-Time PCR) charakteryzujące się wysoką czułością i specyficznością, wykrywające materiał genetyczny (DNA) pasożyta:

 • Ogoniastek jelitowy (Giardia lamblia).

Dotychczasowa diagnostyka chorób pasożytniczych opierała się na metodach bezpośrednich – wykryciu pasożyta lub jego jaj pod mikroskopem – oraz rzadziej na metodach pośrednich (np. lamblie zwykle wykrywa się metodą immunofluorescencji bezpośredniej – DFA). Wymagane jest kilkukrotne powtórzenie badania (np. 3 razy w odstępach kilku dni), które zwiększa czułość prowadzonej diagnostyki.

Ograniczenia tradycyjnych metod diagnostyki chorób pasożytniczych:

 • ryzyko otrzymania wyniku fałszywie negatywnego (w badanej próbce nie znajdują się akurat fragmenty pasożyta lub jego jaja),
 • tzw. „okienko serologiczne” w przypadku badań immunologicznych (brak przeciwciał ze względu na wczesną fazę zakażenia),
 • ryzyko wyników fałszywie dodatnich: pomylenie jaj np. glisty z pyłkami roślinnymi w obrazie mikroskopowym,
 • przeciwciała są obecne we krwi nawet kilka lat mimo wyleczenia – pozytywny wynik nie świadczy o aktywnym zakażeniu.

Proponujemy wykonanie testu na lambliozę w celu potwierdzenia obecności pasożyta w organizmie. Badanie jest wysoce skuteczne oraz jasno określa typ pierwotniaka znajdującego się w badanej próbce.

Zalety diagnostyki chorób pasożytniczych metodą Real-Time PCR:

 • wysoka czułość (4 kopie DNA w badanej próbce),
 • wysoka specyficzność (pewność przynależności gatunkowej stwierdzonego pasożyta),
 • wykonanie testu z 3 próbek kału
 • krótki czas oczekiwania na wynik (5 dni roboczych).

Wskazania do wykonania badania metodą Real-Time PCR:

 • obecność objawów klinicznych wskazujących na chorobę pasożytniczą mimo negatywnych wyników badania kału (metodami obserwacji mikroskopowej lub met. immunologicznymi).

 GATUNKI PASOŻYTÓW WYKRYWANE W NINIEJSZYM BADANIU:

Ogoniastek jelitowy (Giardia lamblia) – pierwotniak z grupy wiciowców. Występujący na całym świecie pasożyt człowieka wywołujący chorobę zwaną giardiozą.

Objawy:

 • biegunka,
 • nudności,
 • brak apetytu,
 • gazy,
 • niewielka gorączka,
 • wzdęcia,
 • bóle brzucha,
 • bóle głowy,
 • zmęczenie,
 • chudnięcie,
 • brak apetytu.

Z czasem, giardioza może powodować upośledzenie wchłaniania tłuszczu, laktozy, witaminy A oraz B12, powodując ich niedobory. Zakażenie może również przebiegać bezobjawowo, dlatego warto wykonać test na lamblie nawet w formie kontrolnej.

Jak można się zarazić?

Do zakażenia dochodzi w wyniku:

 • połknięcia cyst znajdujących się w pożywieniu lub wodzie zanieczyszczonej kałem ludzi lub zwierząt (psów, kotów). Szczególnie narażone na zakażenie są więc osoby przebywające w regionach o niskim stanie sanitarno-higienicznym,
 • bliskiego kontaktu z zakażoną osobą (np. opieka nad dzieckiem z giardiozą),
 • przeniesienia cyst poprzez dotknięcie zanieczyszczonych powierzchni (np. klamek, stanowisk do przewijania niemowląt, zabawek) a następnie ust.

Kto jest najbardziej narażony na zakażenia Giardia lamblia?

 • opiekunowie dzieci i niemowląt,
 • osoby podróżujące do regionów o niskim stanie sanitarno-higienicznym,
 • uczestnicy wycieczek pieszych/biwaków, pijący wodę bezpośrednio ze jezior, rzek lub strumieni,
 • osoby pływające w basenach, gorących źródłach, jeziorach czy rzekach,
 • osoby mieszkające w gospodarstwach czerpiących wodę pitną z płytkich studni,
 • osoby o obniżonej odporności,
 • osoby mające kontakt z zakażonymi zwierzętami lub przebywające w miejscach zanieczyszczonych odchodami zwierząt (np. gospodarstwa rolne, schroniska dla zwierząt).

Zachęcamy do diagnostyki lamblii, która okazuje się być sposobem na uniknięcie powikłań związanych z chorobą, jaką jest giardioza. Oferujemy test na lambliozę w niezwykle atrakcyjnej cenie.

Źródło: https://www.cdc.gov/parasites/giardia/general-info.html#anchor_1614258733993