Badania w kierunku koinfekcji, których objawy mogą utrudniać diagnostykę boreliozy

90,00 2010,00 

Materiał do badania:

 • surowica

Czas oczekiwania na wynik:

 • 3 – 15 dni roboczych

Właściwa interpretacja wyników badań w kierunku boreliozy, a także pełna diagnostyka różnicowa mająca na celu wykluczenie chorób infekcyjnych i/lub autoimmunologicznych o podobnych objawach, jak te, które występują w boreliozie, może wymagać dodatkowych badań dotyczących tzw. koinfekcji czy obecności autoprzeciwciał. Wyniki tych badań mogą być też przydatne przy podejmowaniu właściwych decyzji terapeutycznych.
BORLAMED oferuje badania, wykonywane z zastosowaniem właściwej metodologii, opartej o techniki tradycyjne serologiczne, jak też badania molekularne.

Badania w kierunku koinfekcji, których objawy mogą utrudniać diagnostykę boreliozy, obejmują*:

1.Pakiet badań molekularnych mających na celu wykrycie przenoszonych przez kleszcze patogenów: Anaplasma/Ehrlichia, Babesia canis, B. gibsoni, B. divergens, Francisella tularensis

 • cena badania: 350,00 zł
 • czas oczekiwania na wynik: 3 dni robocze

2. Badanie w kierunku obecności przeciwciał IgM lub IgG przeciwko B. henselae, B. quintana

 • cena badania: 340,00 zł
 • czas oczekiwania na wynik: 10 dni roboczych

3. Badanie w kierunku obecności przeciwciał IgM i IgG przeciwko B. henselae, B. quintana

 • cena badania: 670,00 zł
 • czas oczekiwania na wynik: 10 dni roboczych

4. Badanie w kierunku obecności przeciwciał IgM lub IgG przeciwko Ehrlichia/Anaplasma

 • cena badania: 155,00 zł
 • czas oczekiwania na wynik: 13 dni roboczych

5. Badanie w kierunku obecności przeciwciał IgM i IgG przeciwko Ehrlichia/Anaplasma

 • cena badania: 299,00 zł
 • czas oczekiwania na wynik: 13 dni roboczych

6. Badanie w kierunku obecności przeciwciał IgM lub IgG przeciwko Brucella sp.

 • cena badania: 90,00 zł
 • czas oczekiwania na wynik: 15 dni roboczych

7. Badanie w kierunku obecności przeciwciał IgM i IgG przeciwko Brucella sp.

 • cena badania: 170,00 zł
 • czas oczekiwania na wynik: 15 dni roboczych

* Możliwe jest wykonanie pojedynczych badań, bądź wszystkich ww. badań w panelu.

 • cena badań w panelu: 2010,00 zł
 • czas oczekiwania na wynik: do 15 dni roboczych

Materiał do badania:

 • surowica