240,00 

Borrelia burgdorferi Western Blot IgM + IgG

Metoda wykonania badania: Western Blot

Materiał badany: surowica

Max. termin wykonania (dni robocze): 5Podziel się
Opis

UWAGA – badanie dostępne tylko w punktach pobrań w Warszawie.

Test pozwala na wykrycie specyficznych przeciwciał przeciwko Borrelia burdorferi sensu stricto, B. garini, B.
afazei lub B. bavariensis i B. spielmanii (OspA, OspC, p100, VlsE, p39, p58 i p18).

W przypadku wszystkich testów wykrywających przeciwciała przeciw krętkowi Borrelia należy pamiętać,
że pojawiają się one po upływie pewnego czasu od ugryzienia przez kleszcza: w klasie IgM po 4-6
tygodniach osiągając maksymalną wartość po 2-3 miesiącach, a klasie IgG po upływie kilku miesięcy.
W przypadku, kiedy objawy kliniczne wskazują na boreliozę, a badania dają wynik negatywny
możemy mieć do czynienia z tzw. „okienkiem serologicznym”. Zaleca się wtedy wykonanie testu
Western Blot (w tym KKI) kilkukrotnie (nawet do 5 razy), i może to być zarówno w trakcie
antybiotykoterapii, jak i po jej zakończeniu.

Privacy Preference Center