Borrelia burgdorferi sensu lato

170,00 

Metoda wykonania badania: Real-Time PCR

Materiał badany: pełna krew pobrana na antykoagulant (najlepiej EDTA, nie należy używać heparyny), płyn mózgowo-rdzeniowy (PMR), płyn stawowy, wycinki skórne, mocz

Czas oczekiwania na wynik badania:

 • tryb normalny: do 5 dni roboczych
 • tryb przyspieszony (na cito): do 24 godzin (za dodatkową opłatą – zgodnie z cennikiem badań)

Borrelia burgdorferi sensu lato

BORELIOZA – najczęściej rozpoznawana choroba zakaźna przenoszona przez kleszcze.

Dane epidemiologiczne wykazują stały wzrost liczby zachorowań na boreliozę w Polsce.

Objawy choroby mogą dotyczyć wielu układów, często są one bardzo zróżnicowane i niejednoznaczne.

Cel badania:

 • potwierdzenie lub wykluczenie obecności patogenu Borrelia burgdorferi w organizmie
 • monitorowanie skuteczności leczenia boreliozy

Kiedy wykonać badanie?

 • po ukąszeniu przez kleszcza (do 4 tygodni od momentu ukąszenia)
 • w przypadku obecności objawów typowych dla późnego stadium boreliozy pomimo ujemnych wyników badań serologicznych
 • we wczesnych etapach infekcji, gdy wyniki badania serologicznego mogą być ujemne pomimo zakażenia; w okresie pierwszych czterech tygodni od zakażenia ilość powstających w organizmie przeciwciał może być zbyt mała, aby możliwe było ich wykrycie w badaniu serologicznym

Metoda badania:

 • Real-Time PCR
 • wysoka czułość badania
 • specyficzność testu: 100% w odniesieniu do gatunków: B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii, B. afzelii, B. andersonii, B. bissettii, B. valaisiana, B. lusitaniae, B. japonica, B. tanukii, B. turdi, B. sinica, B. miyamotoi, B. mayonii, B. spielmanii, B. bavariensis, B. kurtenbachii.

Materiał do wykonania badania:

Badanie może być wykonane z użyciem następującego materiału biologicznego:

 • pełna krew pobrana na antykoagulant (najlepiej EDTA, nie należy używać heparyny)
 • płyn mózgowo-rdzeniowy (PMR)
 • płyn stawowy
 • wycinki skórne
 • mocz

Czas oczekiwania na wynik badania:

 • tryb normalny: do 5 dni roboczych
 • tryb przyspieszony (na cito): do 24 godzin (za dodatkową opłatą – zgodnie z cennikiem badań)

Uwagi:

W przypadku badania krwi należy pamiętać o krótkim czasie obecności krętków we krwi oraz o możliwości uzyskania wyniku dodatniego wynikającego z obecności martwych krętków. Po leczeniu boreliozy – pomimo skutecznej antybiotykoterapii – przez pewien czas wynik badania metodą PCR może być wciąż pozytywny, co może być spowodowane wykrywaniem w badaniu DNA martwych krętków. Fragmenty DNA bakteryjnego mogą być wykrywane jeszcze do 4–6 tygodni po zakończeniu antybiotykoterapii, dlatego kontrolne badanie PCR zaleca się po upływie tego czasu.