280,00 

HPV28 (genotypy wysokiego i niskiego ryzyka)

 

Metoda wykonania badania: Real-Time PCR

Materiał badany: wymaz uro-genitalny, płynna cytologia, wymaz z jamy ustnej

Max. termin wykonania (dni robocze): 10Podziel się
Opis

HPV28- jednoczesna identyfikacja i genotypowanie wirusa HPV

Jednoczesne wykrywanie, identyfikacja i analiza jakościowa 28 różnych genotypów wirusa HPV (19 typów wysokiego i 9 typów niskiego ryzyka), które mogą wpływać na rozwój raka szyjki macicy bądź infekcji przenoszonych drogą płciową.

test HPV28 obejmuje:

19 typów wysokiego ryzyka: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82
9 typów niskiego ryzyka: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70

Wirus brodawczaka ludzkiego – HPV (Human papilloma virus) jest szeroko rozpowszechniony wśród ludzi. Do zakażenia, które często jest bezobjawowe, może dojść drogą płciową lub w wyniku kontaktu skórnego. Szczególnie niebezpieczne są zakażenia okołoporodowe, które zagrażają zdrowiu i życiu płodu.

Znanych jest około 250 genotypów wirusa HPV, w tym 40 powodujących zakażenia narządów moczowo-płciowych. Większość z nich nie ma znaczenia klinicznego, ponieważ nie powodują objawów i ustępują samoistnie.

Jednakże długotrwała infekcja tzw. genotypem wysokiego ryzyka (onkogennym) może doprowadzić do rozwoju raka szyjki macicy, pochwy lub sromu u kobiet lub raka prącia u mężczyzn. Za zakażenia onkogenne odpowiadają w 70% genotypy 16 i 18 HPV.

Zakażenia wirusami HPV o genotypach tzw. niskiego ryzyka mogą powodować natomiast zmiany skórne objawiające się jako brodawki płciowe oraz kłykciny kolczyste. Są one łatwe do leczenia i nie stanowią ryzyka rozwoju nowotworu.

 

Zakażenie wirusem HPV a rak jamy ustnej

Udowodniono, że okres półtrwania zakażenia dla wirusów brodawczaka ludzkiego, które są niskoonkogenne, wynosi 4–5 miesięcy, natomiast dla wirusów wysokoonkogennych 8–10 miesięcy.

Zakażenie wirusem HPV związane jest zawsze z dużym ryzykiem wystąpienia raka płaskonabłonkowego (squamous cell carcinoma – SCC) w różnych częściach organizmu ludzkiego. Niektórzy autorzy uważają, iż wykrycie w zdrowej błonie śluzowej jamy ustnej wirusa brodawczaka ludzkiego może świadczyć o tym, że za ok. 20–30 lat rozwinie się w niej rak płaskonabłonkowy jamy ustnej.

Mimo że wirusy HPV-6 i HPV-11 uważane są za wirusy o małym potencjale onkogennym, to u ludzi nimi zakażonych obserwowano duży odsetek raków płaskonabłonkowych w obrębie szyi i głowy (raki wargi, gardła, migdałków, krtani i górnego odcinka przełyku). Infekcja tymi dwoma typami wirusa HPV związana jest z występowaniem u osób zakażonych zmian brodawczakowych w jamie ustnej, gardle i krtani. W innych badaniach stwierdzono obecność wirusa o dużym potencjale onkogennym – HPV-16 – u chorych z rakiem płaskonabłonkowym jamy ustnej.

Stwierdzono istotną statystycznie korelację pomiędzy występowaniem raka szyjki macicy i raka penisa, a nowotworami złośliwymi jamy ustnej. Także w innych badaniach udowodniono, że nowotwory rejonu głowy i szyi są częściej obserwowane u chorych, którzy mieli więcej niż jednego partnera seksualnego, oraz inne choroby zakaźne przenoszone drogą płciową.

Rak jamy ustnej dotyka w większości osób starszych, palaczy i osoby nadmierne spożywajace alkohol. Jednak ostatnie badania pokazują, że wirus HPV-16 powodujący raka szyjki macicy jest też

odpowiedzialny za rozwój raka w jamie ustnej u osób młodych, które nie zażywają alkoholu i nie palą wyrobów tytoniowych. Rak jamy ustnej spowodowany wirusem HPV staje się bardziej powszechny. Na szczęście jest on bardziej wrażliwy na leczenie. Dzięki temu wskaźniki przeżywalności są większe niż w przypadku raka spowodowanego innymi czynnikami ryzyka. Rak jamy ustnej spowodowany wirusem HPV pojawia się najczęściej w tylnej części jamy ustnej, w tylnej części gardła, a także w obszarze migdałków. Jego wygląd często przypomina powierzchnię truskawki.

 

Zdrowy tryb życia pomaga zapobiec około połowie przypadków raka. Warto przestrzegać kilku prostych zasad:

– Unikaj wyrobów tytoniowych

– Unikaj lub ogranicz konsumpcję alkoholu

– Zdrowo się odżywiaj

– Prowadź aktywny tryb życia

– Unikaj przypadkowych kontaktów seksualnych.

Przypuszcza się, że zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego będą występować coraz częściej i będą stanowić coraz większy problem zarówno ze społecznego, jak i medycznego punktu widzenia, dlatego coraz ważniejszą rolę powinna odgrywać w naszym społeczeństwie promocja zdrowia.

 

Dlaczego warto wykonać test HPV28:

– pozwala na wykrycie i identyfikację aż 28 typów wirusa HPV z jednej próbki w pojedynczej reakcji

– najwyższa czułość ~100% (1 kopia DNA/reakcję)

– możliwość zapobiegnięcia rozwojowi nowotworu narządu rozrodczego oraz jamy ustnej, krtani i gardła

Kto powinien wykonać test HPV28:

– każda kobieta i mężczyzna aktywni seksualnie, nawet jeśli współżyją tylko z jednym partnerem

– badanie szczególnie ważne dla kobiet w ciąży lub planujących powiększenie rodziny


Statystyki:

– 14 milionów osób rocznie zakaża się wirusem HPV (w skali całego świata)

niemal każdy seksualnie aktywny mężczyzna i kobieta przechodzi przynajmniej raz w życiu infekcję wirusem HPV

– Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), na całym świecie wirusem HPV zakażonych jest 10-20% osób w wieku 15-49 lat, w tym niemal 40% kobiet poniżej 25 r. ż.

-Za zakażenia onkogenne odpowiadają w 70% genotypy 16 i 18 HPV.

– Nowotwór narządów płciowych spowodowany przewlekłą infekcją onkogennym typem wirusa HPV jest drugim co do częstości nowotworem powodującym zgon u kobiet poniżej 45 r.ż. (na pierwszym miejscu jest rak piersi i rak płuc)

– W Polsce na raka szyjki macicy zapada rocznie ok. 3200 kobiet, z czego nawet do 2000 umiera. Spośród wszystkich krajów europejskich, wskaźnik umieralności na raka szyjki macicy jest w Polsce najwyższy i wynosi 5,4 na 100tys. kobiet

– na raka szyjki macicy na świecie rocznie umiera 500 tys kobiet

Dlaczego test HPV28 oparty na metodzie Real Time PCR jest skuteczniejszy niż badanie cytologiczne?

Badanie cytologiczne – będące prostym testem diagnostycznym- jest obarczone dużym ryzykiem błędu. Pozwala wykryć wczesne stadium nowotworu szyjki macicy a jego wykrywalność uzależniona jest od doświadczenia osoby przeprowadzającej badanie, dlatego czułość cytologii waha się między 33% a 94%. Badanie HPV28 oparte na metodzie Real Time PCR cechuje się natomiast bardzo wysoką czułością- blisko 100%, pozwala na wykrycie już 1 kopii wirusa w probówce reakcyjnej.

Privacy Preference Center