Kalprotektyna

150,00 

Metoda wykonania badania: ELISA

Materiał badany: kał

Czas oczekiwania na wynik:

 • Tryb normalny – max. 7 dni roboczych

KALPROTEKTYNA

Kalprotektyna jest białkiem produkowanym głównie w jednym z rodzajów białych krwinek – neutrofilach i należy do białek ostrej fazy. Białka te uwalniane są w odpowiedzi na wystąpienie stanu zapalnego w ludzkim organizmie. W zależności od miejsca pojawienia się stanu zapalnego kalprotektyna uwalniana jest odpowiednio do surowicy, płynów ustrojowych, moczu lub kału. Obecnie największe znaczenie diagnostyczne ma badanie stężenia kalprotektyny w próbce kału, które posiada zastosowanie w diagnostyce chorób zapalnych jelit.

Stężenie kalprotektyny w kale wskazuje na stopień zaawansowania stanu zapalnego w jelicie.

Cel badania:

 • ocena ilościowa stężenia kalprotektyny w kale
 • badanie pierwszego wyboru u pacjentów z przewlekłymi dolegliwościami jelitowymi
 • diagnostyka różnicowa zespołu jelita drażliwego (ang. irritable bowel syndrome, IBS) oraz nieswoistej choroby zapalnej jelit (ang. inflammatory bowel disease, IBD)
 • wstępna ocena czy w jelicie toczy się stan zapalny i czy konieczne jest wykonanie badania kolonoskopowego
 • monitorowanie przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit u dzieci i dorosłych, co może pozwolić na zmniejszenie liczby wykonywanych kontrolnie kolonoskopii

Kiedy wykonać badanie?

Badanie wskazane u osób z przewlekłymi dolegliwościami jelitowymi, takimi jak:

 • bóle brzucha,
 • biegunki lub zaparcia (lub ich naprzemienne występowanie),
 • nadmierne wzdęcia i oddawanie gazów.

Metoda badania:

 • ocena ilościowa metodą ELISA

Interpretacja wyników:

Kalprotektyna w normie – poniżej 50 µg/g

 • wynik wyklucza proces zapalny w jelicie
 • przyczyną dolegliwości jelitowych prawdopodobnie jest zespół jelita drażliwego
 • lekarz może zrezygnować z kolonoskopii, jeżeli objawy są typowe i nie budzą dużego niepokoju

Kalprotektyna podwyższona  – pomiędzy 50 µg/g a 150 µg/g

 • potrzebna jest diagnostyka przyczyn stanu zapalnego (mogą to być m.in.: zakażenia bakteryjne i pasożytnicze, nietolerancje pokarmowe, działania niepożądane leków)
 • powtórzyć badanie kalprotektyny po ok. 4 tygodniach

Kalprotektyna wysoka – powyżej 150 µg/g

 • wynik wskazuje na aktywny proces zapalny i wymaga szybkiego rozszerzenia diagnostyki (kolonoskopii, badań kontrastowych, RTG, dalszych badań laboratoryjnych)

Materiał do wykonania badania:

 • kał

Czas oczekiwania na wynik badania:

 • do 7 dni roboczych