Laktoferyna

160,00 

Metoda wykonania badania: ELISA

Materiał badany: kał

Czas oczekiwania na wynik:

 • Tryb normalny – max. 7 dni roboczych

LAKTOFERYNA:

 • białko z grupy transferyn, wydzielane przez granulocyty obojętnochłonne i wydalane do światła jelita,
 • produkcja laktoferyny wzrasta na skutek stanu zapalnego błony śluzowej jelita,
 • oznaczana jest w kale jako marker procesu zapalnego u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit (NZJ) z różnym stopniem zaawansowania klinicznego i endoskopowego choroby.

Laktoferyna i inne parametry stanu zapalnego mogą być badane również w krwi obwodowej – jednak wynik takiego badania odzwierciedla nasilenie uogólnionego procesu zapalnego, a nie tylko stanu zapalnego jelit. Podwyższone stężenie laktoferyny w krwi obwodowej stwierdzane jest w różnych chorobach o podłożu zapalnym, w tym w schorzeniach neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona), chorobach alergicznych (odczyny skórne i astma) czy w zapaleniu stawów.

Wynik badania stężenia laktoferyny w kale odzwierciedla nasilenie stanu zapalnego jelit dlatego jest rekomendowane w diagnostyce zapaleń jelit.

Badanie stężenia laktoferyny w kale należy do badań całkowicie nieinwazyjnych, co jest szczególnie istotne w przypadku pacjentów przewlekle chorych, a szczególnie u dzieci.

Cel badania:

Oznaczenie stężenia laktoferyny w kale:

 • pozwala na rozpoznanie i monitorowanie przebiegu NZJ,
 • może być wykorzystywane w ocenie stopnia aktywności klinicznej i endoskopowej choroby u pacjentów z NZJ.

Kiedy wykonać badanie?

 • u osób z objawami: przewlekłe bóle brzucha, biegunki, krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, utrata masy ciała, przewlekłe stany gorączkowe, apatia, brak apetytu, bladość powłok skórnych, opóźnione wzrastanie oraz dojrzewanie płciowe

Metoda badania:

 • ocena ilościowa metodą ELISA
 • czułość 86% i swoistość 100% oznaczania stężenia laktoferyny w kale

Materiał do wykonania badania:

 • kał

Czas oczekiwania na wynik badania:

 • 7 dni roboczych