Zakrzepica – ryzyko genetyczne: wariant genu PAI1

230,00 

Metoda wykonania badania: Real-Time PCR

Materiał badany: krew EDTA, wymaz z jamy ustnej

Czas oczekiwania na wynik

 • do 7 dni roboczych

 

Czas oczekiwania na wynik:

Tryb normalny – max. 7 dni roboczych

Tryb przyspieszony (cito) – do 1 dnia roboczego

Zakrzepica – ryzyko genetyczne: wariant genu PAI1

Trombofilią nazywamy predyspozycję do zachorowania na zakrzepicę. Zakrzepica to patologiczny proces, w którym dochodzi do powstawania skrzepliny w świetle naczynia krwionośnego. Gdy zakrzep powstaje w tętnicy mówimy o zakrzepicy tętniczej, gdy powstaje w żyle mówi się o zakrzepicy żylnej. Najczęstszym miejscem powstawania zakrzepicy żylnej są naczynia żylne kończyn dolnych i miednicy. Skrzepliny powstające w tętnicy wieńcowej mogą skutkować zawałami serca. Predyspozycja do zachorowania na zakrzepicę może być dziedziczna lub nabyta.

 

Przyczyny Trombofilii nabytej:

 • zespół antyfosfolipidowy
 • toczeń rumieniowaty układowy
 • reumatoidalne zapalenie stawów
 • zapalenie skórno-mięśniowe
 • zakażenia i stany zapalne: wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna
 • nowotwory i chemioterapia: białaczki, chłoniaki, rak jelita grubego, rak płuca

Przyczyny Trombofilii wrodzonej:

 • mutacje genu czynnika V (F5)
 • mutacje genu czynnika II (protrombiny) (F2)
 • niedobór inhibitorów krzepnięcia spowodowany mutacjami genów: antytrombiny (mutacja genu SERPINC1), białka C (mutacja genu PROC) i białka S (mutacja genu PROS1). Antytrombina (AT, antithrombin), białko C (PC, protein C) i białko S (PS, protein S) to endogenne inhibitory procesu krzepnięcia
 • polimorfizmy genu reduktazy metylenotetrahydrofolianowej (ang. Methylenetetrahydrofolate reductase, MTHFR)
 • polimorfizmy genu inhibitora aktywatora plazminogenu-1 (PAI1)  

Najczęściej występujące objawy zakrzepicy:

 • asymetrycznie spuchnięte kończyny
 • zasinienie stóp i podudzi
 • ból przy chodzeniu
 • ból i zaczerwienienie w miejscu obrzęku
 • poszerzone naczynia krwionośne
 • przyspieszona czynność serca
 • ból w klatce piersiowej

Cel badania:

Identyfikacja w materiale genetycznym pacjenta wariantu c.-675 4G/5G rs1799889 genu inhibitora aktywatora plazminogenu-1 (PAI1)

Wariant ten:

 • zwiększa ryzyko powstania zakrzepów w świetle naczyń krwionośnych
 • jest jednym z czynników chorób zakrzepowo-zatorowych, choroby wieńcowej, zawału mięśnia sercowego oraz zaburzeń metabolicznych t.j. cukrzycy typu II, insulinooporności

U kobiet w ciąży obecność mutacji PAI1:

 • może prowadzić do rozwoju stanu przedrzucawkowego
 • wywołuje nadciśnienie ciążowe
 • może prowadzić do wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrostu płodu
 • zwiększa ryzyko występowania poronień nawracających
 • może wywoływać problemy z zagnieżdżeniem zarodka

Wskazania do wykonania badania:

 • objawy choroby zakrzepowo-zatorowej
 • obciążenie rodzinne
 • epizody zakrzepowe w przeszłości
 • zabieg chirurgiczny związany z koniecznością długotrwałego unieruchomienia w planach
 • nawracające poronienia lub urodzenia martwego płodu
 • stosowanie antykoncepcji hormonalnej
 • stosowanie hormonalnej terapii zastępczej
 • małopłytkowość
 • chorobę nowotworowa
 • siedzący tryb pracy
 • otyłość

Metoda:

 • Real-time PCR
 • wysoka czułość badania – 99%

Materiał do wykonania badania:

 • krew EDTA
 • wymaz z jamy ustnej

Czas oczekiwania na wynik:

 •  do 7 dni roboczych