Panel infekcji odkleszczowych podstawowy (Borrelia burgdorferi sensu lato, TBEV)

230,00 

Metoda badania:

 • Real-Time PCR

Materiał do wykonania badania:

 • surowica
 • krew EDTA
 • płyn mózgowo-rdzeniowy

Czas oczekiwania na wynik badania:

 • 3 dni robocze

Kleszcze są rezerwuarem i wektorem wielu chorobotwórczych dla człowieka wirusów, bakterii i pierwotniaków. Mogą przenosić ponad 70 różnych patogenów powodujących choroby groźne dla ludzi i zwierząt.

Cel badania:

 • wykrywanie sekwencji DNA specyficznych dla bakterii z grupy Borrelia burgdorferi (B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii, B. afzelii, B. andersonii, B. bissettii, B. valaisiana, B. lusitaniae, B. japonica, B. tanukii, B. turdi, B. sinica, B. miyamotoi, B. mayonii, B. spielmanii, B. bavariensis, B. kurtenbachii)
 • wykrywanie sekwencji RNA specyficznych dla wirusa kleszczowego zapalenia mózgu (KZM, TBEV)

Kiedy wykonać badanie?

 • badanie rekomendowane dla osób ukąszonych przez kleszcza oraz chcących ocenić ryzyko zachorowania na infekcje odkleszczowe

Metoda badania:

 • Real-Time PCR
 • wysoka czułość i specyficzność

Materiał do wykonania badania:

 • krew EDTA
 • surowica
 • płyn mózgowo-rdzeniowy

Czas oczekiwania na wynik badania:

 • 3 dni robocze