Przegląd stanu zdrowia – pakiet brzuszny

635,00 

Materiał do wykonania badania:
krew (surowica) + kał + mocz

Czas oczekiwania na wynik:
do 7 dni

UWAGA! Badanie dostępne tylko w punktach pobrań w Warszawie.

Przegląd stanu zdrowia – pakiet brzuszny to pakiet badań przeznaczony m. in. dla osób z problemami ze strony układu pokarmowego.

 

Kiedy warto wykonać badanie?
– Dolegliwości ze strony układu pokarmowego (bóle brzucha, biegunki, zaparcia, nadmierne wzdęcia i oddawanie gazów, bóle żołądka, nagły spadek wagi, uczucie ciężkości, przedłużające się zaburzenia trawienia, ból w nadbrzuszu, krwawienie z przewodu pokarmowego) lub moczowego (trudności w oddawaniu moczu, nadmierne wydalanie moczu, objawy wskazujące na infekcję układu moczowego),
– Obecność objawów klinicznych wskazujących na chorobę pasożytniczą.

Jakie badania wchodzą w skład pakietu badań?

Pakiet zawiera badania, które pozwolą na wstępną ocenę stanu układu pokarmowego i obejmuje:
Badanie ogólne moczu – podstawowe, przesiewowe badanie, pozwalające na diagnostykę w kierunku chorób nerek i układu moczowego, a także zmian metabolicznych w organizmie związanych z cukrzycą czy chorobami wątroby,
– Badanie wykonywane z kału – kalprotektyna – białko produkowane głównie w jednym z rodzajów białych krwinek – neutrofilach i należy do białek ostrej fazy. Białka te uwalniane są w odpowiedzi na wystąpienie stanu zapalnego w ludzkim organizmie. Jej stężenie w kale wskazuje na stopień zaawansowania stanu zapalnego w jelicie,
Morfologia krwi – podstawowe badanie, często wykonywane jako badanie profilaktyczne i pozwalające na ocenę ilościową i jakościową krwi obwodowej i jej elementów morfotycznych jak erytrocyty (krwinki czerwone), leukocyty (krwinki białe) i trombocytów (płytek krwi),
OB – odczyn Biernackiego – podstawowe badanie oceniające szybkość opadania krwinek czerwonych. Nie jest ono badaniem swoistym dla żadnej jednostki chorobowej, ale wykorzystywanym m.in. w diagnostyce chorób przewlekłych,
CRP (ilościowo) – białko C-reaktywne – marker stanu zapalnego,
Próby wątrobowe: badanie biliribiny i czterech enzymów wątrobowych (aminotransferazy alaninowej – ALT, aminotransferazy asparginianowej AST, fosfatazy zasadowej ALP i gamma-glutamylotranspeptydazy GGTP). Wykorzystywane w diagnostyce chorób dróg żółciowych, wątroby i jej funkcjonowania,
Enzymy trzustkowe: lipaza, amylaza – badania cenne w diagnostyce i różnicowaniu chorób trzustki,
Badanie serologiczne poziomu przeciwciał w klasie IgG specyficznych dla Helicobacter pylori,
Badanie immunochromatograficzne pozwalające na ocenę zakażenia pierwotniakiem Giardia lamblia (wywołuje lambliozę – chorobę pasożytnicza dwunastnicy i jelita cienkiego) i bakterią Helicobacter pylori – badanie wykrywające antygen (białko) drobnoustroju w kale,
Badanie obecności przeciwciał IgA przeciw transglutaminazie tkankowej (przeciwciała anty-tTG) – przydatne w diagnostyce nietolerancji glutenu i celiakii.

Metoda:
– immunobiochemiczne oznaczenie parametrów oznaczanych z krwi żylnej,
– fizykochemiczna ocena moczu testem paskowym i mikroskopowa ocena jego osadu,
– test immunochromatograficzny dla Giardia lamblia i Helicobacter pylori,
– badania serologiczne obecności przeciwciał anty-tTG i przeciwko Helicobacter pylori.

Materiał do wykonania badania:
krew (surowica) + kał + mocz

Czas oczekiwania na wynik:
do 7 dni