Przegląd stanu zdrowia – ryzyko miażdżycy

374,00 

Materiał do badania:
Krew żylna

Czas oczekiwania na wynik:
1-14 dni

UWAGA! Badanie dostępne tylko w punktach pobrań w Warszawie.

Przegląd stanu zdrowia – ryzyko miażdżycy to pakiet badań których celem jest ocena parametrów krwi których nieprawidłowe wartości mogą świadczyć o występującej miażdżycy lub zwiększonym ryzyku jej rozwoju.

Clogged arteries. arterial plaque.

Miażdżyca to schorzenie polegające na tworzeniu w naczyniach krwionośnych tzw. blaszki miażdżycowej, złożonej głównie z lipidów, złogów wapnia, a także zmienionych komórek: monocytów oraz komórek mięśni gładkich ściany naczyń, które w niekontrolowany sposób pochłaniając utlenione cząsteczki lipidów przekształcają się w tzw. komórki piankowate. Przyczyny powstania miażdżycy to przede wszystkim nieprawidłowa dieta i jej konsekwencje (cukrzyca, wysoki poziom cholesterolu, nadciśnienie tętnicze), ale również palenie papierosów, stres oraz niewystarczająca aktywność fizyczna; wyniki badań wskazują także na związek procesów zapalnych oraz zakażeń z rozwojem miażdżycy. Powstające w naczyniach blaszki miażdżycowe prowadzą do zmniejszenia średnicy naczyń, co utrudnia przepływ krwi i prowadzi do niedokrwienia narządów wewnętrznych. Jeśli dojdzie do całkowitego zamknięcia światła tętnicy, następuje ostre niedokrwienie narządu i martwica. Miażdżyca może rozwijać się przez wiele lat bezobjawowo, dlatego ważne jest aby regularnie wykonywać badania, których wyniki mogą świadczyć o rozwijającym się schorzeniu.

Kiedy warto wykonać badanie?
Zaleca się wykonanie badania raz na rok lub w przypadku wystąpienia czynników ryzyka rozwoju miażdżycy i chorób krążenia. Do takich czynników zaliczamy:

– otyłość,
– niska aktywność fizyczna,
– palenie papierosów,
– wysoka zawartość tłuszczu zwierzęcego oraz przetworzonych produktów w diecie,
– przewlekły stres,
– paradontoza.

Niniejsze badanie powinno być wykonane w przypadku wystąpienia objawów takich jak:
– zawroty głowy, szumy uszne, zaburzenia orientacji
– zimna i blada skóra kończyn
– nadciśnienie

Jakie badania wchodzą w skład pakietu badań?
Pakiet obejmuje badania krwi:
cholesterol całkowity,
cholesterol HDL – lipoproteiny o wysokiej gęstości, tzw. dobry cholesterol,
cholesterol LDL – lipoproteiny o niskiej gęstości, tzw. zły cholesterol,
trójglicerydy – podwyższony poziom trójglicerydów grozi miażdżycą,
albuminy w moczu – marker ryzyka sercowo-naczyniowego; podwyższony poziom albumin jest związany z wystąpieniem nadciśnienia, zmian miażdżycowych i chorób układu sercowo-naczyniowego,
glukoza – podwyższony poziom glukozy może być związany z miażdżycą, cukrzycą i zwiększonym ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego,
kwas moczowy – stężenie kwasu moczowego w osoczu koreluje z wyższą zawartością lipidów w blaszce miażdżycowej i mniejszą zawartością elementów włóknistych, zabezpieczających blaszkę miażdżycową przed pękaniem, które może prowadzić do zamknięcia światła naczynia i/lub powstania zakrzepów wewnątrznaczyniowych – a to może skutkować m.in. wystąpieniem zawału serca czy udaru mózgu,
fibrynogen – białko z grupy białek ostrej fazy; wskazuje na nasilenie reakcji zapalnej; jest czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo-naczynowego, może przyczyniać się do rozwoju miażdżycy i jej powikłań,
hormon tyreotropowy – TSH – hormon tarczycy; niedobór hormonów tarczycy nasila miażdżycę poprzez wpływ na wzrost stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL, homocysteiny i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi,
kreatynina – jedno z badań oceniających czynność nerek; niewydolność nerek może być m.in. związana z miażdżycą,
homocysteina – podwyższony poziom homocysteiny nasila proces powstawania zmian miażdżycowych poprzez wpływ na powstawanie mikrouszkodzeń naczyń krwionośnych ułatwiających odkładanie się złogów cholesterolu, nasilanie procesów zapalnych czy wpływ na krzepnięcie krwi; wysoki poziom homocysteiny jest też związany z zaburzeniami funkcji poznawczych, demencją, rozwojem choroby Alzheimera,
apolipoproteina A I – Apo AI – najważniejsza lipoprotejna w cząsteczce HDL; badanie Apo A1 pozwala ocenić ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej (choroba niedokrwienna serca); jest też przydatne w ocenie skuteczności leczenia zaburzeń przemiany lipidów – hiperlipidemii,
apolipoproteina B – Apo B – główne białko wchodzące w skład LDL; uczestniczy w regulowaniu syntezy i przemian cholesterolu.

Materiał do badania:
Krew żylna

Czas oczekiwania na wynik:
1-14 dni