CINTEC Plus p16/Ki67 + Cytologia cienkowarstwowa LBC + HPV28 (Genotypowanie 28 typów wirusa HPV – wysokiego i niskiego ryzyka)

550,00 

Metoda: Immunocytochemia + LBC + Real – Time PCR

Materiał do badania: Płynna cytologia + wymaz urogenitalny, płynna cytologia, wymaz z jamy ustnej

Czas oczekiwania na wynik: Do 21 dni roboczych

Pakiet badań składający się z:

 • CINTEC Plus p16/Ki67 – badania wykonywanego w celu pogłębienia diagnostyki w kierunku zmian przedrakowych i raka szyjki macicy;
 • Cytologii cienkowarstwowej LBC (ang. Liquid Based Cytology), czyli nowocześniejszej i dokładniejszej techniki badania cytologicznego;
 • HPV28 – identyfikacji 28 genotypów wirusa HPV (ang. Human Papilloma Virus, wirus brodawczaka ludzkiego).
  Jednoczesne wykrywanie i genotypowanie 28 różnych genotypów wirusa HPV wysokiego i niskiego ryzyka rozwoju raka szyjki macicy.
  Badane genotypy wirusa HPV: 19 typów wysokiego ryzyka (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82), 9 typów niskiego ryzyka: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70.

Cel badania:

 • Identyfikacja biomarkerów wczesnej fazy nowotworzenia – białek p16 i Ki-67, identyfikacja komórek nowotworowych wśród komórek nabłonka kanału i tarczy szyjki macicy oraz identyfikacja materiału genetycznego wirusa HPV w organizmie pacjenta i określenie genotypu zidentyfikowanego wirusa.

Metoda:

 • Immunocytochemia + LBC + Real – Time PCR

Materiał do badania:

 • Płynna cytologia + wymaz urogenitalny, płynna cytologia, wymaz z jamy ustnej

Czas oczekiwania na wynik:

 • Do 21 dni roboczych