Zapalenie stawów – predyspozycja genetyczna: HLA-B27

220,00 

Metoda wykonania badania: PCR + hybrydyzacja

Materiał badany: krew

Czas oczekiwania na wynik:

 • 14 dni roboczych

Genetyczna diagnostyka zapalenia stawów kręgosłupa (HLA-B27)

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) jest przewlekłą zapalną chorobą reumatyczną szkieletu osiowego, połączeń stawowych i ścięgien, prowadzącą do ich stopniowego usztywnienia. Szacunkowe dane epidemiologiczne wskazują, że odsetek chorych na ZZSK waha się od 0,05 do 0,23% populacji. Schorzenie występuje 3 razy częściej u mężczyzn niż u kobiet. Dotyka najczęściej osób przed 40. rokiem życia, czasami nastolatków. U krewnych pierwszego stopnia chorobę stwierdza się 10–20-krotnie częściej, w porównaniu z populacją ogólną.

Objawy:

 • Wczesne:
  • tępy ból w okolicy krzyża (dolny odcinek pleców) nasilający się po odpoczynku,
  • usztywnienie kręgosłupa,
  • zapalenie innych stawów poza kręgosłupem,
  • podwyższona temperatura,
  • spadek wagi ciała,
  • poczucie zmęczenia,
  • brak apetytu,
 • Późne:
  • stały ból, który obejmuje coraz wyższe partie kręgosłupa, klatkę piersiową oraz stawy ramienne, łokciowe, kolanowe, skokowe, biodrowe, stawy rąk i stóp,
  • usztywnienie pleców, klatki piersiowej, karku,
  • tkliwość kości (ból przy ucisku mostka piszczeli i pięt).

Powikłania i choroby towarzyszące:

 • pęknięcie kręgosłupa prowadzące czasami do niedowładu kończyn,
 • ostre nawracające zapalenie tęczówki oka,
 • choroby serca,
 • niewydolność krążenia,
 • zmiany zapalne w jelicie grubym,
 • uszkodzenie nerek.

Cel badania:

Identyfikacja w materiale genetycznym pacjenta genu, związanego z występowaniem zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa – HLA-B27.

Wskazania do wykonania badania:

 • wystąpienie któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów,
 • uwarunkowania genetyczne: zdiagnozowane zesztywniające zapalenie stawów w rodzinie.

Metoda:

 • PCR + hybrydyzacja
 • wysoka czułość badania – 100%

Materiał do wykonania badania:

 • krew

Czas oczekiwania na wynik:

 • 14 dni roboczych